تاریخ نیمسال99/06/01 تا 99/10/30
انتخاب واحد99/06/10 تا 99/06/14
حذف و اضافه99/06/29 تا 99/06/30
حذف تک درس( اضطراری)99/09/22 تا 99/09/23
امتحانات99/10/06 تا 99/10/18
تاریخ ثبت نمرات99/10/06 تا 99/10/30
تاریخ شروع کلاس ها99/06/15 تا 99/09/27

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند این تقویم بر اساس ارائه دروس به صورت مجازی تنظیم شده است اما در صورت قرار گرفتن در شرایط عادی، برگزاری کلاس ها به صورت حضوری و بدون تغییر برنامه های درسی امکان پذیر خواهد بود.
در این جدول زمانی تغییراتی در مورد اتمام زود هنگام کلاس های تئوری رشته علوم آزمایشگاهی و برگزاری کلاس های حضوری آزمایشگاه ها مصوب شده است که در اولین فرصت به شما عزیزان اطلاع رسانی خواهد شد.
تقویم زمانبندی انتخاب واحد ورودی ها، نیز قبل از شروع بازه انتخاب واحد اعلام خواهد شد.

مدیریت امور آموزشی علوم پزشکی وارستگان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!