آیین نامه پذیرش دانشجوی دوره دکتری عمومی پزشکی از مقطع کارشناسی

آیین نامه پذیرش دانشجوی دوره دکتری عمومی پزشکی از مقطع کارشناسی

مصوبه جدید شورای عالی برنامه وزارت بهداشت در مورد پذیرش دانشجوی دکتری عمومی پزشکی از مقطع کارشناسی در جلسه هشتاد و هفتمیت جلسه شورا یعالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1402.04.06 تصویب و به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ گردید. برای مطالعه آیین نامه پذیرش دانشجوی دوره دکتری عمومی پزشکی از مقطع کارشناسی اینجا کلیک کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!