کمک هزینه جشن های فارغ التحصیلی

به اطلاع می رساند
پیرو جلسه شورای فرهنگی شماره 1001 در تاریخ 9. 07. 99 کمک هزینه جشن های فارغ التحصیلی به شرح زیر مصوب گردید:

-راهنمایی و همراهی مدیریت امور فرهنگی برای برگزاری جشن فارغ التحصیلی به دانش آموختگان.
-همکاری کانون های فرهنگی فعال با دانش آموختگان برای برگزاری هرچه بهتر مراسم فرهنگی
-اعطای تندیس به دانش آموختگان
-تهیه لباس برای جشن فارغ التحصیلی
-اعطای کمک هزینه پذیرایی اساتید و همکاران دانشگاه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!