آغاز بیستمین فراخوان جذب هیات علمی

آغاز بیستمین فراخوان جذب هیات علمی

مرکز جذب، امور هیأت علمی، و نخبگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزئیات بیستمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی وابسته را اعلام کرد.

مهلت ثبت نام الکترونیکی به مدت دو هفته از ۱۴ بهمن تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ میباشد و ثبت نام صرفا از طریق سامانه فراخوان به آدرس https://ippapp.behdasht.gov.ir به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان اخذ کد رهگیری است.

نتیجه فراخوان از طریق سامانه (کد رهگیری) قابل پیگیری است و معترضین به نتیجه فراخوان ۲۰ روز مهلت اعتراض کتبی به دانشگاه محل تقاضا را دارند. در غیر اینصورت نتیجه قطعی است. همچنین صرفاً به مستندات و مدارک بارگزاری شده در سامانه جذب امتیاز تعلق می گیرد. لذا ارائه و تحویل هر گونه فیزیک مدارک خارج از مستندات بارگزاری شده در سامانه به دبیرخانه های هیات های اجرایی غیرقابل بررسی است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!