سلسله جلسات case report

برگزاری جلسات کیس ریپورت گروه تغذیه

دو جلسه کیس ریپورت در تاریخ های 19 و 20 دی ماه توسط دانشجویان گروه تغذیه که در حال گذراندن کارآموزی بیمارستان می‌باشند برگزار گردید. این جلسات با حضور همه دانشجویان کارآموزی و دانشجویان ترم 6 و اعضای هیات علمی گروه علوم تغذیه برگزار شد.
در این جلسات به ترتیب بیمارانی با مشکل IBD (التهاب روده) ، قلبی عرقی و دیابت و همچنین بیمار مبتلا به CKD (بیمار تحت دیالیز) و دیابت، سرطان کولون مورد بررسی قرار گرفتند.
در جلسات کیس ریپورت دانشجویان شرایط هر بیمار، نکات مربوط به بیماری و توصیه‌های رژیمی را ارائه داده و مطالب مرتبط با آن توسط دانشجویان و اساتید مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
لازم به ذکر است این اولین دوره برگزاری جلسات case report بیمارستان در گروه تغذیه میباشد.

سلسله جلسات case report

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!