کلاس های حضوری آزمایشگاه

مجاز بودن حذف دروس آزمایشگاهی بدون پرداخت شهریه برای دانشجویان با شرایط خاص

طبق مصوبه مدیریت امور آموزشی ، دانشجویانی که به علت بعد مسافت و یا عدم تامین خوابگاه نمی توانند در کلاس های حضوری آزمایشگاه شرکت نمایند اجازه خواهند داشت درس خود را بدون پرداخت شهریه متغییر حذف و در نیمسال بعد بگذرانند.

طبق جلسه شورای آموزشی علوم پزشکی وارستگان که با حضور دکتر جهانگیر- رئیس مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، دکترکیفی- جانشین معاون آموزشی، آقای نعمتی مدیر امور آموزشی، خانم زارعی مدیر امور آموزشی، دکتر صرافان مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و همچنین مدیران گروه ها در تاریخ 22 اردیبهشت برگزار شد و با توجه به بررسی های به عمل آمده از سایر دانشگاه ها و مصوبات ستاد ملی کرونا در مورد کلاس های عملی و آزمایشگاهی در نیمسال 992  تصویب گردید که از یکم خرداد ماه آزمایشگاه ها بصورت حضوری برگزار گردد.

با توجه به اینکه فراگیری و به کار بستن تکنیک های آزمایشگاهی از اهمیت خاصی برخوردار است، از  یکم خردادماه کلاس های حضوری آزمایشگاهی برنامه ریزی و شروع خواهد شد و همه ی دانشجویان ملزم به حضور در کلاس ها هستند. دانشجویانی که به علت بعد مسافت و یا عدم تامین خوابگاه نمی توانند در این کلاس ها شرکت نمایند اجازه خواهند داشت درس خود را بدون پرداخت شهریه متغییر حذف و در نیمسال بعد بگذرانند.

شایان ذکر است شرکت در کلاس های حضوری آزمایشگاه ها برابر پروتکل های بهداشتی انجام خواهد شد و دانشجویان آن کلاس ها بعد از دانشجویان کارآموزی در عرصه، در اولویت تزریق واکسن قرار خواهند داشت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!