اطلاعیه

تمدید وام شهریه صندوق رفاه

آخرین مهلت جهت ثبت نام وام شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 ، تا پایان وقت اداری 1401/09/01 تمدید شد. خواهشمند است نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه صندوق رفاه srd.ir و ارائه اصل تعهدنامه محضری و تصویر حکم استخدامی ضامن یا پروانه کسب معتبر به صندوق رفاه دانشگاه اقدام نمایید . درخواست های بعد از این تاریخ فقط می توانند وام شهریه نیمسال دوم را دریافت نمایند. موفق باشید
صندوق رفاه علوم پزشکی وارستگان
داخلی 314

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!