چطور انگیزه دانشجویان را برای ارتقاء معدل بهبود ببخشیم؟

چطور انگیزه دانشجویان را برای ارتقاء معدل بهبود ببخشیم؟

با توجه به اهمیت ارائه صریح بازخورد به دانشجویان و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها برای کمک به بهبود عملکرد هر یک از دانشجویان، در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان در پایان هر ترم بررسی روند تحصیلی دانشجویان (افت و پیشرفت) توسط اساتید مشاور انجام می شود که در این بین تمام دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 982 افزایش معدل از 0.5 تا 4.23 نمره نسبت به ترم گذشته داشته‌اند. اینکه چطور بتوانیم انگیزه دانشجویان را برای ارتقاء معدل بهبود ببخشیم، از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو دکتر کیفی-معاون آموزشی و استاد مشاور ورودی 982 جهت تشویق دانشجویان، تصمیم به اضافه نمودن 1 تا 2 نمره (بر اساس میزان معدل افزایش یافته) به درس اصول کنترل کیفی در آزمایشگاه نموده اند.

ایجاد انگیزه برای درس خواندن به عوامل گوناگونی بستگی دارد، روابط دانشجو با استادش تاثیر عمیقی بر میزان پیشرفت تحصیلی او خواهد داشت. ارائه تدریس جذاب استادان و نحوه فعالیت‌های کلاسی دانشجویان باید به گونه‌ای طراحی شوند که دانشجویان مشتاق به شرکت در جلسات بعدی کلاس ها باشند.

در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان در پایان هر ترم بررسی روند تحصیلی دانشجویان (افت و پیشرفت) توسط اساتید مشاور انجام می شود که در این بین تمام دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 982 افزایش معدل از 0.5 تا 4.23 نمره نسبت به ترم گذشته داشته‌اند و این در حالی است که تمام امتحانات ترم گذشته به صورت حضوری برگزار شده است. جهت تشویق و انگیزه دانشجویان، استاد مشاور این دانشجویان دکتر کیفی، تصمیم به اضافه نمودن 1 تا 2 نمره (بر اساس میزان معدل افزایش یافته) به درس اصول کنترل کیفی در آزمایشگاه نموده اند.

این افزایش معدل نشانگر این است وقتی دانشجویان به قابلیت‌های خودشان باور دارند ، انگیزه‌شان برای تلاش و موفقیت بیشتر می‌شود.بنابراین این اساتید هستند که با ارائه نظرات مثبت و تقویت اعتماد به نفس دانشجویان میتوانند نقش بسزایی در پیشرفت آنها داشته باشند زیرا دانشجویان نیاز دارند پیشرفتشان در درس‌ها مورد توجه استاد قرار گیرد و توجه به نقاط قوت کار دانشجو و نیز ارائه صریح بازخورد برای کمک به بهبود عملکرد آنها می‌تواند انگیزه دانشجویان برای تلاش را بالا ببرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!