بازدید دانشجویان کنترل کیفی و بهداشتی صنایع غذایی از کارخانه آرد قدس رضوی

بازدید دانشجویان کنترل کیفی و بهداشتی صنایع غذایی از کارخانه آرد قدس رضوی


بازدید دانشجویان کنترل کیفی و بهداشتی صنایع غذایی از کارخانه آرد قدس رضوی

به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان رشته کنترل کیفی و بهداشتی صنایع غذایی علوم پزشکی وارستگان با روند سیلو کردن غلات و فرایند تولید آرد، بازدید از کارخانه آرد قدس رضوی در تاریخ یکم آذر ماه 1402 برگزار شد.
در این بازدید دانشجویان با سیستم ذخیره و سیلو کردن گندم و همچنین آزمون های کنترل کیفی گندم و آرد آشنا شده و عملکرد تجهیزات و دستگاه‌ های تولید آردکارخانه را از نزدیک مشاهده نمودند. در این بازدید کارشناسان برای دانشجویان از ابتدای انتقال گندم به کارخانه تا زمان بسته بندی آرد توضیحاتی را ارائه کردند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!