بازدید دانشجویان علوم آزمایشگاهی از بنیاد ژنتیک خراسان رضوی

بازدید دانشجویان علوم آزمایشگاهی از بنیاد ژنتیک خراسان رضوی

به منظور ارتقای مهارت های فنی دانشجویان علوم آزمایشگاهی، در تاریخ 1 خرداد بازدید یک روزه از بخش های مختلف بنیاد ژنتیک خراسان رضوی برگزار شده و دانشجویان با روند کاری و تست های در حال انجام در آزمایشگاه ژنتیک از نزدیک آشنا شدند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!