جلسه توجیهی پیش کارآموزی

برگزاری جلسه توجیهی پیش کاراموزی در رشته علوم آزمایشگاهی

یکشنبه مورخ 20 شهریور جلسه ای با حضور اساتید هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی و همچنین پیشکسوتان این رشته از جمله آقای طالب زاده، آقای سیفی و آقای آگنج برگزار گردید. در این جلسه به اهمیت واحد کارآموزی در آینده شغلی و همچنین تحصیلی اشاره شد.
با توجه به اهمیت کارآموزی در فراگیری مهارت و تجربه لازم برای آینده شغلی هر فرد، در این جلسه اساتید بصورت مجزا تجربیات لازم برای ورود به آزمایشگاه تشخیص طبی را در اختیار دانشجویان قرار دادند.
همچنین دفتر مشاوره علوم پزشکی وارستگان نیز جلسه توجیهی دیگری با موضوع” ارتباط موثر در محیط کار” به جهت آشنایی دانشجویان با مهارت‌های نرم و بهبود ارتباطات در محیط کاری برگزار گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!