ral time

برگزاری دوره Real Time PCR

با توجه به درخواست و استقبال دانشجویان، پنجمین دوره Real Time PCR در اردیبهشت ماه به مدت دو هفته برگزار شد. در این کارگاه عملی، خانم دکتر کیفی، آقای دکتر حبیبی، آقای دکتر جاوید، خانم دکتر حسن زاده و خانم دکتر دهباشی به تدریس پرداختند. در این فرآیند شرکت کنندگان به شکل کامل، با اصول تکنیک real time آشنا شدند. این کارگاه در علوم پزشکی وارستگان از ساعت 9 تا 14 برگزار گردید.پنجمین دوره Real Time PCR در اردیبهشت ماه با تدریس خانم دکتر کیفی، دکتر حسن زاده، دکتر جاوید، دکتر حبیبی و دکتر دهباشی اعضای گروه علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی وارستگان و با همکاری مهارتکده برگزار شد.

مهم‌ترین مواردی که در این دوره آموزش داده شد، شامل سرفصل‌های زیر است:

 • بیان تاریخچه، اهمیت و کاربردهای بالینی Real-Time PCR
 • توضیح پارامترها و اجزای منحنی های واکنش Real-Time PCR
 • روش تعیین کمیت نسبی ( Relative Quantification) و پروتکل انجام روش Sybr Green
 • انجام روش Sybr Green-عملی توسط شرکت کنندگان
 • رسم منحنی ذوب و تفسیر نتایج حاصل از SYBR GREEN- عملی توسط شرکت کنندگان
 • توضیح روش کمیت مطلق ( Absolute Quantification)
 • انواع پروبهای مورد استفاده در روش Absolute Quantification
 • پروتکل انجام روش TaqMan
 • انجام روش TaqMan-عملی توسط شرکت کنندگان
 • خلاصه مراحل انجام یک Real-Time PCR موفق-بیان مشکلات احتمالی و رفع آن
 • مشاهده و تفسیر نتایج حاصل از TaqMan-عملی توسط شرکت کنندگان

گفتنیست PCR تکنیکی برای مشاهده ی لحظه به لحظه فرایند تکثیر اسید نوکلئیک می باشد. مشکلات و نواقص عدیده موجود در PCR های معمول، همراه با نیاز به یک روش تعیین کمیِ دقیق، زمینه گشایش عرصه ای نوین در تکنیک PCR را فرآهم آورد. در این تکنیک از رنگهایی استفاده می شود که پس از اتصال به ساختار دو رشته ای DNA ، نور فلورسانس منتشر می کنند.

بنابراین در طی واکنش PCR، به موازات افزایش غلظت DNA، میزان ثبت جذب فلورسانس در واکنش توسط شناساگر دستگاه افزایش می یابد. با اندازه گیری شدت نور فلورسانس در انتهای هر سیکل، نهایتا یک منحنی بدست می آید. سپس با استفاده از نمودارهای استاندارد، غلظت DNA هدف در نمونه مورد مطالعه محاسبه می شوند.

مولکول های گزارشگرِ فلوروسنت یا به صورت رنگ هایی می باشند که به DNA دو رشته ای متصل می شوند، مانند SYBR® Green و یا بصورت شناساگرهای توالی های خاص مانند TaqMan® Probes می باشند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!