اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویان و دانش آموختگان مشمول سهمیه استعداد درخشان در آزمون ارشد آموزش پزشکی سال 1400

باعنایت به لزوم اجرای آیین نامه ” تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، شایسته است دانشجویان و دانش آموختگان محترمی که مشمول این سهمیه می­شوند و در آزمون کارشناسی ارشد سال 1400بنا به استفاده از سهمیه دارند بدقت این اطلاعیه را مشاهده و در زمان لازم اقدامات موردنیاز به عمل آورند.

تقویم اجرایی آزمون برای سال 1400

ویرایش حوزه آزمون 1400/3/22 الی 23/ 3/ 1400
اطلاعیه در خصوص توزیع کارت ورود به جلسه آزمون 1400/3/22
ثبت نام متقاضیان سهمیه استعداد درخشان در سامانه sanjeshp.ir 1400/4/19 الی 1400/4/22
اطلاعیه در خصوص کارت ورود به جلسه 1400/4/22
تکمیل فرم خوداظهاری کرونا- ویرایش معدل-توزیع کارت ورود به جلسه-برگه راهنما و سایر اطلاعات 23 /1400/4 الی 1400/4/27
برگزاری آزمون(نوبت های صبح و عصر روز پنج شنبه و جمعه) 1400/4/31 الی1400/5/1
زمان انتخاب رشته محل مخصوص با آزمون و بدون آزمون همزمان با سایر داوطلبان
در برگه راهنما اعلام خواهد شد
زمان مرجعه متقاضیان به دانشگاه محل تحصیل 1400/5/9 الی 1400/5/12
مهلت ارسال اسامی واجدین شرایط  توسط دانشگاه محل تحصیل به مرکز سنجش آموزش پزشکی 1400/5/20 الی 25/ 1400/5

افراد متقاضی سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون  واجد شرایط، که موفق به ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد نشده اند، از تاریخ 19 الی 22 تیر ماه باید ثبت نام اولیه را انجام دهند و پس از ثبت نام نهایی و دریافت کد رهگیری، بلافاصله با وارد کردن کد رهگیری، نسبت به ثبت نام استعداد درخشان اقدام نمایند.
ثبت نام آزمون فقط یکبار امکان پذیر ست و قابل ویرایش نمیباشد ولی مرحله ثبت نام استعداد درخشان قابل ویرایش است.

الف-موارد مشترک:

1-فقط افرادی که از طریق دانشگاه در زمان تعیین شده در سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی، تایید شوند، مورد بررسی و سنجش قرار خواهند گرفت.

2- متقاضیان واجد شرایط که ثبت نام آزمون را انجام داده­ و دارای کد رهگیری هستند، می­بایست بر اساس زمان اعلام شده در جدول فوق از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت نام استعداد درخشان را انجام دهند و جهت ارائه مدارک و ثبت نام به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

توجه: برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون که در زمان مقرر ثبت نام در آزمون را انجام نداده­اند، فرصتی جدید جهت ثبت نام اولیه در نظر گرفته شده است. این افراد پس از ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری ثبت نام، می­توانند ثبت نام استعداد درخشان بدون آزمون را انجام دهند.

3- کلیه متقاضیان واجد شرایط می­بایست هر دو ثبت نام عادی و استعداد درخشان را انجام داده و همزمان با سایرین اقدام به انتخاب رشته محل نمایند.

تذکر مهم: متاسفانه دوره گذشته متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون، فرم مخصوص انتخاب رشته محل استعداد درخشان بدون آزمون را تکمیل ننموده و این فرصت را از دست دادند.

تذکر مهم: طی دوره گذشته متاسفانه برخی از داوطلبان نام دانشگاه محل تحصیل را اشتباه اعلام نموده و در نتیجه در لیست دانشگاه محل تحصیل قابل مشاهده نبود و فرصت استفاده از این سهمیه را ازدست دادند.

4- -اطلاعات فردی هر داوطلب در دو نسخه تهیه و توسط داوطلب امضا و تاریخ شده و به مهر دانشگاه ممهور گردد. یک نسخه در اختیار داوطلب قرار گیرد و نسخه دیگر بهمراه کلیه مدارک و مستندات مربوطه از داوطلبان اخذ و در دانشگاه نگهداری شود.

5- کلیه متقاضیان با کد رهگیری مندرج در فرم ثبت نام، در هر مرحله قادر به پیگیری و مشاهده اطلاعات خود خواهند بود.

6- درصورتیکه داوطلبی متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه­های شهریه­پرداز باشد که پذیرش آنها منوط به پرداخت هزینه است، درصورت پذیرش همانند سایر داوطلبان عادی ملزم به پرداخت هزینه­های مربوطه خواهد بود .

 

7- تغییر سهمیه استعداد درخشان از بدون آزمون به با آزمون و بالعکس و یا استفاده از هر دو یا لغو استفاده از هر دو یا یکی، پس از معرفی دانشگاه در زمان تعیین شده و اتمام مهلت معرفی توسط دانشگاه، امکانپذیر نمی­باشد.( بعد از تاریخ 12 مردادماه 1400)

ب:مخصوص متقاضیان با آزمون:

1- بیش از دو سال از زمان فارغ التحصیلی نگذشته باشد (از1/6/98 لغایت 31/5/1400).

2-در فرم ورود اطلاعات متقاضیان با آزمون، به رنگ قرمز رشته امتحانی فرم ثبت نام برای سهمیه استعداد درخشان درج شده و نیاز به درج رشته توسط دانشگاه نمی­باشد.

3- معرفی داوطلب توسط دانشگاه و شرکت در جلسه آزمون، به منزله استفاده از این سهمیه می­باشد. (طبق بند 13-6- دفترچه راهنمای ثبت نام)

ج:مخصوص متقاضیان بدون آزمون:

1-باعنایت به بند 2-3 آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر مصوب 30/10/97شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت متبوع، دانشگاه باید رتبه اول فارغ التحصیل با ورودی مشترک در مقطع کارشناسی که شرایط آیین نامه را احراز نموده­ براساس شرایط مربوطه، به مرکزسنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع معرفی نماید. رتبه­های اول شامل هریک از ورودی­های مهر-بهمن-روزانه-شبانه- پیوسته-ناپیوسته و دانشکده­های اقماری آن دانشگاه می­باشد. لذا باتوجه به تصریح آیین نامه، دانشگاه­های با دانشکده­های متعدد، ملزم به معرفی رتبه­های اول در ورودی­های مختلف و کد ورودی متفاوت می­باشند.

2-طبق آئین نامه فقط نفر اول واجد شرایط بدون آزمون محسوب می­شود بنابراین از معرفی نفرات بعدی جداً خودداری شود.

3- سهمیه استعداد درخشان دانشجوی رتبه اول متقاضی بدون آزمون10% ، برای رشته های همنام مطابق جدول شماره 7 دفترچه راهنمای ثبت نام و جدول شماره 1 مدارک تحصیلی مورد پذیرش اعمال می­شود.

دانش­آموختگان رتبه اول رشته­های فاقد رشته همنام در مقطع کارشناسی ارشد ، فقط مجاز به استفاده از شرایط استعداد درخشان با آزمون 10% طبق جدول شماره 1 مدارک تحصیلی مورد پذیرش هستند.

4- برای این سهمیه در دانشگاه­های پذیرنده مقطع کارشناسی ارشد که دارای دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی در ورودی­های مختلف و کد ورودی متفاوت هستند، به دلیل محدودیت ظرفیت طبق بند 13-15- دفترچه راهنمای ثبت نام، فرد دارای امتیاز بالاتر از بین کلیه دانشجویان رتبه اول حائز شرایط، پذیرفته خواهد شد. در سایر دانشگاه­های پذیرنده که فاقد دانشجوی رتبه اول کارشناسی هستند، از بین دانشجویان رتبه اول سایر دانشگاهها، فرد دارای امتیاز بالاتر بر اساس ظرفیت پذیرفته خواهد شد.

5- در فرم ورود اطلاعات متقاضیان بدون آزمون، 1 یا 2 رشته به رنگ قرمز درج شده است که همان رشته امتحانی مندرج در فرم ثبت نام می­باشد و برای این رشته­ها شرایط عادی اعمال می­شود. برای سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون این افراد می­بایست رشته استعداد درخشان توسط دانشگاه تکمیل شود و لزومی ندارد رشته انتخابی هر دو حالت یکسان باشد. البته در این آزمون در صورتیکه فرد برای استعداد درخشان، یک مجموعه را انتخاب نموده باشد و واجد شرایط رشته­های آن زیر مجموعه باشد می­تواند آنها را به هنگام انتخاب رشته محل انتخاب کند.

6-بیش از 1 سال از زمان فارغ التحصیلی نگذشته باشد (از تاریخ 31/6/99 لغایت 31/5/1400).

7-رتبه­های اول فارغ التحصیل با ورودی مشترک براساس جدول تخصیص امتیاز (که قبلاً توسط مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی به کلیه دانشگاه­ها ارسال شده است)، امتیازبندی و اولویت بندی شود.

8- متقاضیان واجد شرایط، در صورتیکه با شرایط عادی در آزمون هم شرکت کنند، لزومی ندارد رشته یا مجموعه امتحانی آزمون در شرایط عادی با رشته یا مجموعه انتخابی مورد استفاده از آیین نامه استعداد درخشان، یکسان باشد.

این افراد در زمان انتخاب رشته محل، می­بایست هم انتخاب رشته محل مخصوص بدون آزمون را انجام دهند و هم در صورتیکه مجاز به انتخاب رشته محل در حالت عادی شوند، انتخاب حالت عادی را انجام دهند.

9-متقاضیانی که در آزمون نیز شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته محل شده و انتخاب رشته­محل را انجام دهند، درصورت کسب نمره قبولی، در شرایط عادی و همچنین با استفاده از شرایط استعداد درخشان پذیرفته شوند، متعاقباً به هنگام ثبت نام در دانشگاه محل پذیرش می­بایست از یکی از دو مورد انصراف خود را اعلام نمایند.

 

 

مدیریت امور اموزشی و مسئول استعداد درخشان

400.04.12

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!