قابل توجه دانشجویان و دانش آموختگان مشمول سهمیه استعداد درخشان در آزمون ارشد آموزش پزشکی سال 1400

اطلاعیه

باعنايت به لزوم اجراي آيين نامه ” تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، شایسته است دانشجویان و دانش آموختگان محترمی که مشمول این سهمیه می­شوند و در آزمون کارشناسی ارشد سال 1400بنا به استفاده از سهمیه دارند بدقت این اطلاعیه را مشاهده و در زمان لازم اقدامات موردنیاز به عمل آورند.

تقویم اجرایی آزمون برای سال 1400

ویرایش حوزه آزمون 1400/3/22 الی 23/ 3/ 1400
اطلاعیه در خصوص توزیع کارت ورود به جلسه آزمون 1400/3/22
ثبت نام متقاضیان سهمیه استعداد درخشان در سامانه sanjeshp.ir 1400/4/19 الی 1400/4/22
اطلاعیه در خصوص کارت ورود به جلسه 1400/4/22
تکمیل فرم خوداظهاری کرونا- ویرایش معدل-توزیع کارت ورود به جلسه-برگه راهنما و سایر اطلاعات 23 /1400/4 الی 1400/4/27
برگزاری آزمون(نوبت های صبح و عصر روز پنج شنبه و جمعه) 1400/4/31 الی1400/5/1
زمان انتخاب رشته محل مخصوص با آزمون و بدون آزمون همزمان با سایر داوطلبان
در برگه راهنما اعلام خواهد شد
زمان مرجعه متقاضیان به دانشگاه محل تحصیل 1400/5/9 الی 1400/5/12
مهلت ارسال اسامی واجدین شرایط  توسط دانشگاه محل تحصیل به مرکز سنجش آموزش پزشکی 1400/5/20 الی 25/ 1400/5

افراد متقاضی سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون  واجد شرایط، که موفق به ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد نشده اند، از تاریخ 19 الی 22 تیر ماه باید ثبت نام اولیه را انجام دهند و پس از ثبت نام نهایی و دریافت کد رهگیری، بلافاصله با وارد کردن کد رهگیری، نسبت به ثبت نام استعداد درخشان اقدام نمایند.
ثبت نام آزمون فقط یکبار امکان پذیر ست و قابل ویرایش نمیباشد ولی مرحله ثبت نام استعداد درخشان قابل ویرایش است.

الف-موارد مشترك:

1-فقط افرادي كه از طريق دانشگاه در زمان تعيين شده در سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی، تایید شوند، مورد بررسي و سنجش قرار خواهند گرفت.

2- متقاضیان واجد شرایط که ثبت نام آزمون را انجام داده­ و دارای کد رهگیری هستند، می­بایست بر اساس زمان اعلام شده در جدول فوق از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت نام استعداد درخشان را انجام دهند و جهت ارائه مدارک و ثبت نام به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

توجه: برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون که در زمان مقرر ثبت نام در آزمون را انجام نداده­اند، فرصتی جدید جهت ثبت نام اولیه در نظر گرفته شده است. این افراد پس از ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری ثبت نام، می­توانند ثبت نام استعداد درخشان بدون آزمون را انجام دهند.

3- کلیه متقاضیان واجد شرایط می­بایست هر دو ثبت نام عادی و استعداد درخشان را انجام داده و همزمان با سایرین اقدام به انتخاب رشته محل نمایند.

تذکر مهم: متاسفانه دوره گذشته متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون، فرم مخصوص انتخاب رشته محل استعداد درخشان بدون آزمون را تکمیل ننموده و این فرصت را از دست دادند.

تذکر مهم: طی دوره گذشته متاسفانه برخی از داوطلبان نام دانشگاه محل تحصیل را اشتباه اعلام نموده و در نتیجه در لیست دانشگاه محل تحصیل قابل مشاهده نبود و فرصت استفاده از این سهمیه را ازدست دادند.

4- -اطلاعات فردی هر داوطلب در دو نسخه تهیه و توسط داوطلب امضا و تاریخ شده و به مهر دانشگاه ممهور گردد. یک نسخه در اختیار داوطلب قرار گیرد و نسخه دیگر بهمراه كليه مدارك و مستندات مربوطه از داوطلبان اخذ و در دانشگاه نگهداري شود.

5- كليه متقاضيان با کد رهگیری مندرج در فرم ثبت نام، در هر مرحله قادر به پیگیری و مشاهده اطلاعات خود خواهند بود.

6- درصورتيكه داوطلبي متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه­هاي شهریه­پرداز باشد كه پذيرش آنها منوط به پرداخت هزينه است، درصورت پذيرش همانند ساير داوطلبان عادي ملزم به پرداخت هزينه­هاي مربوطه خواهد بود .

 

7- تغییر سهمیه استعداد درخشان از بدون آزمون به با آزمون و بالعکس و یا استفاده از هر دو یا لغو استفاده از هر دو یا یکی، پس از معرفی دانشگاه در زمان تعیین شده و اتمام مهلت معرفی توسط دانشگاه، امکانپذیر نمی­باشد.( بعد از تاریخ 12 مردادماه 1400)

ب:مخصوص متقاضيان با آزمون:

1- بيش از دو سال از زمان فارغ التحصيلي نگذشته باشد (از1/6/98 لغايت 31/5/1400).

2-در فرم ورود اطلاعات متقاضیان با آزمون، به رنگ قرمز رشته امتحانی فرم ثبت نام برای سهمیه استعداد درخشان درج شده و نیاز به درج رشته توسط دانشگاه نمی­باشد.

3- معرفی داوطلب توسط دانشگاه و شرکت در جلسه آزمون، به منزله استفاده از این سهمیه می­باشد. (طبق بند 13-6- دفترچه راهنمای ثبت نام)

ج:مخصوص متقاضيان بدون آزمون:

1-باعنایت به بند 2-3 آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر مصوب 30/10/97شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت متبوع، دانشگاه باید رتبه اول فارغ التحصیل با ورودی مشترک در مقطع کارشناسی که شرایط آیین نامه را احراز نموده­ براساس شرایط مربوطه، به مرکزسنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع معرفی نماید. رتبه­های اول شامل هریک از ورودی­های مهر-بهمن-روزانه-شبانه- پیوسته-ناپیوسته و دانشکده­های اقماری آن دانشگاه می­باشد. لذا باتوجه به تصریح آیین نامه، دانشگاه­های با دانشکده­های متعدد، ملزم به معرفی رتبه­های اول در ورودی­های مختلف و کد ورودی متفاوت می­باشند.

2-طبق آئین نامه فقط نفر اول واجد شرایط بدون آزمون محسوب می­شود بنابراین از معرفی نفرات بعدی جداً خودداری شود.

3- سهمیه استعداد درخشان دانشجوی رتبه اول متقاضی بدون آزمون10% ، برای رشته های همنام مطابق جدول شماره 7 دفترچه راهنمای ثبت نام و جدول شماره 1 مدارك تحصیلی مورد پذيرش اعمال می­شود.

دانش­آموختگان رتبه اول رشته­های فاقد رشته همنام در مقطع کارشناسی ارشد ، فقط مجاز به استفاده از شرایط استعداد درخشان با آزمون 10% طبق جدول شماره 1 مدارك تحصیلی مورد پذيرش هستند.

4- برای این سهمیه در دانشگاه­های پذیرنده مقطع کارشناسی ارشد که دارای دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی در ورودی­های مختلف و کد ورودی متفاوت هستند، به دلیل محدودیت ظرفیت طبق بند 13-15- دفترچه راهنمای ثبت نام، فرد دارای امتیاز بالاتر از بین کلیه دانشجویان رتبه اول حائز شرایط، پذیرفته خواهد شد. در سایر دانشگاه­های پذیرنده که فاقد دانشجوی رتبه اول کارشناسی هستند، از بین دانشجویان رتبه اول سایر دانشگاهها، فرد دارای امتیاز بالاتر بر اساس ظرفیت پذیرفته خواهد شد.

5- در فرم ورود اطلاعات متقاضیان بدون آزمون، 1 یا 2 رشته به رنگ قرمز درج شده است که همان رشته امتحانی مندرج در فرم ثبت نام می­باشد و برای این رشته­ها شرایط عادی اعمال می­شود. برای سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون این افراد می­بایست رشته استعداد درخشان توسط دانشگاه تکمیل شود و لزومي ندارد رشته انتخابي هر دو حالت يكسان باشد. البته در این آزمون در صورتیکه فرد برای استعداد درخشان، یک مجموعه را انتخاب نموده باشد و واجد شرایط رشته­های آن زیر مجموعه باشد می­تواند آنها را به هنگام انتخاب رشته محل انتخاب کند.

6-بيش از 1 سال از زمان فارغ التحصيلي نگذشته باشد (از تاریخ 31/6/99 لغايت 31/5/1400).

7-رتبه­هاي اول فارغ التحصيل با ورودي مشترك براساس جدول تخصيص امتياز (كه قبلاً توسط مركزمطالعات و توسعه آموزش پزشكي به كليه دانشگاه­ها ارسال شده است)، امتيازبندي و اولويت بندي شود.

8- متقاضيان واجد شرايط، در صورتيكه با شرايط عادي در آزمون هم شركت کنند، لزومي ندارد رشته یا مجموعه امتحاني آزمون در شرایط عادی با رشته یا مجموعه انتخابي مورد استفاده از آيين نامه استعداد درخشان، يكسان باشد.

این افراد در زمان انتخاب رشته محل، می­بایست هم انتخاب رشته محل مخصوص بدون آزمون را انجام دهند و هم در صورتیکه مجاز به انتخاب رشته محل در حالت عادی شوند، انتخاب حالت عادی را انجام دهند.

9-متقاضیانی که در آزمون نیز شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته محل شده و انتخاب رشته­محل را انجام دهند، درصورت کسب نمره قبولی، در شرایط عادی و همچنین با استفاده از شرایط استعداد درخشان پذیرفته شوند، متعاقباً به هنگام ثبت نام در دانشگاه محل پذیرش می­بایست از یکی از دو مورد انصراف خود را اعلام نمایند.

 

 

مدیریت امور اموزشی و مسئول استعداد درخشان

400.04.12

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!