آزمایشگاه کنترل کیفی تستا

بازدید دانشجویان رشته تغذیه از آزمایشگاه کنترل کیفی تستا


با هدف ارتقاء سطح دانش، دانشجویان رشته تغذیه مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان از آزمایشگاه کنترل کیفی تستا به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد، غذا و دارو ، دامپزشکی و حفظ نباتات بازدید به عمل آوردند و با حوزه های اصلی کاری این آزمایشگاه که شامل آزمون، کالیبراسیون و بازرسی در صنایع غذایی است آشنا شدند.

در بخش آزمون ها کارشناسان آزمایشگاه به تفکیک دانشجویان را با نحوه انجام آزمون های میکروبی، تجهیزات مختلف آزمون های فیزیکو شیمیایی و آنالیز دستگاهی پیشرفته از جمله GC،GC-Mass ، LC-Mass و جذب اتمی آشنا نمودند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!