اعلام تقویم زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان

قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال یا میهمانی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 تقویم زمانبندی فعالیت سامانه انتقال و میهمانی مطابق با جدول ذیل اعلام می گردد.

شرایط انتقالی و میهمانی

نکات مهم:

با توجه به ممنوعیت انتقال از دانشگاه های غیر دولتی به دولتی از ارسال درخواست انتقالی اجتناب نمایید.

در خصوص میهمانی درخواست آن دسته از دانشجویانی که دارای شرایط خاص بوده، در صورت ارائه مستندات در کمیته میهمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سامانه درخواست میهمانی دانشجویان https://guest.behdasht.gov.ir

مدیریت امور آموزشی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!