بازدید دانشجویان علوم پزشکی وارستگان از کارخانه قند شیرین مشهد

بازدید دانشجویان رشته کنترل کیفی و بهداشتی صنایع غذایی علوم پزشکی وارستگان از کارخانه قند شیرین مشهد


بازدید دانشجویان کنترل کیفی و بهداشتی صنایع غذایی از کارخانه قند شیرین مشهد

در راستای سلسله بازدیدهای آشنایی با فرآورده های موادغذایی ، بازدید دانشجویان رشته کنترل کیفی و بهداشتی صنایع غذایی علوم پزشکی وارستگان از کارخانه قند شیرین مشهد در آذر ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.
در این بازدید دانشجویان با اصول طراحی کارخانه و نحوه استقرار دستگاه ها و تجهیزات و فرآیندهای تولید قند و شکر از چغندر قند آشنا شدند.
همچنین از آزمایشگاه های کنترل کیفیت کارخانه بازدید و کارشناسان نیز در رابطه با آزمایش های محصول ، توضیحاتی را ارائه دادند.

انجمن علمی کنترل کیفی و بهداشتی علوم پزشکی وارستگان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!