واحد استعدادهای درخشان و المپیاد علوم پزشکی وارستگان

دکتر صرافان

دکتر عاطفه صرافانمسئول کمیته

دکتر فاطمه کیفی

دکتر فاطمه کیفی عضو کمیته

شکرالله نعمتی

شکرالله نعمتی عضو کمیته

دکتر نوری

دکتر مریم نوری عضو کمیته

معرفی واحد استعدادهای درخشان و المپیاد علوم پزشکی وارستگان:

دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان متولیان سلامت جامعه، نقش مضاعفی را در توسعه پایدار بر عهده دارند؛ از یک طرف بایستی نیروی انسانی و دانش مورد نیاز در بخش سلامت را تولید کنند و از طرف دیگر، مدیران شایسته‌ای را برای رهبری نظام سلامت و همسو سازی حرکتها و تصمیم گیری‌های این نظام با جهت گیری کلی توسعه در کشور عرضه نمایند. در واقع روش آمــوزش ســنتی در دانشــگاه‏ها برنامه‌ای برای پرورش مهارت حل مساله و کار تیمی در نظام سلامت ندارند و بیشــتر مخلــوطی از اطلاعات و مفاهیم را به دانشجویان ارائه می‌دهـد، امـا آنـان را در تجزیه و تحلیل، اولویت بندی و سازماندهی دانش نو‌ظهور که لازمه تفکر انتقادی بوده و منجر به یادگیری موثر و با معنی خواهد گشـت، به حال خود می‌گذارد. یکی از روشهای رفع این نقیصه طراحی مسابقات کشوری است که مهارت حل مساله بصورت تیمی جزء ارزشهای آن باشد. لذا کمیته استعدادهای درخشان و المپیاد علوم پزشکی وارستگان به منظور شناسایی،کمک، هدایت، رشد و شکوفایی و فراهم کردن زمینه های بهره مندی از توان دانشجویان مستعد و نخبه مرکز تشکیل شده است.

اهداف
• ترویج تفکر خلاق و انتقادی
• شناسایی، پرورش و حمایت از دانشجویان مستعد
• تشویق کار تیمی
• تقویت فعالیت‌های بین رشته‌ای
• تشویق تبادلات علمی بین دانشگاهی
• تلاش جهت ارتقای توانمندی دانشجویان در نقد و حل مسائل نظام سلامت در جوی صمیمی، اخلاقی و پرنشاط
• بسترسازی برای ارتقای آموزش و ارزیابی فراگیران

شرح وظایف
1- ایجاد تسهیلات برای ورود به مقطع تحصیلی بالاتر
2- ایجاد تسهیلات جهت استفاده از کتابخانه¬ ها، آزمایشگاه¬ ها و سایت کامپیوتر
3- پیگیری به روز رسانی سایت دانشگاه و درج آخرین اخبار در خصوص استعدادهای درخشان و المپیاد دانشجویی
4- شناسایی 1% و 10% دانشجویان برتر هر رشته با ورودی مشترک
5- انجام فرآیند اطلاع رسانی و استفاده دانشجویان استعداد درخشان از تسهیلات ادامه تحصیل در مقاطع بر اساس آیین نامه های مربوطه
6- برقراری کلاسهای آموزشی برای دانشجویان استعداد درخشان و داوطلبان شرکت در المپیاد دانشجویان علوم پزشکی
7- تلاش جهت حضور فعال دانشجویان در المپیادهای علمی کشوری، با اطلاع رسانی و ثبت نام از دانشجویان و برگزاری آزمون غربالگری و پیگیری جهت حضور در مرحله کشوری

دانشجویان عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتربه سایت ( ذیل )  المپیادهای علمی دانشجویان علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مراجعه نمایید : 

  http://medolympiad.behdasht.gov.ir

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!