جلسه مشترک گروه کنترل کیفی مواد غذایی با رئیس دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

جلسه مشترک گروه کنترل کیفی مواد غذایی با رئیس دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

یکشنبه 1401/6/6 جلسه مشترک گروه کنترل کیفی با رئیس دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد در محل دانشکده علوم برگزار شد.

هدف از این جلسه همکاری های بین رشته ای و استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی طرفین به منظور ارتقا مهارت های عملی دانشجویان بود. در این دیدار ابتدا دکتر پرنیان پزشکی مدیر گروه کنترل کیفی مواد غذایی علوم پزشکی وارستگان به معرفی این مرکز پرداخت و سپس با اشاره به چشم انداز وارستگان در جهت ارتقا مهارت های عملی دانشجویان خواستار استفاده از ظرفیت های دانشکده علوم برای برگزاری آزمایشگاه های علوم پایه و سایر دوره های عملی شد. دکتر محمود رضایی رکن آبادی رئیس دانشکده علوم ضمن خوشامدگویی و اظهار رضایت بابت همکاری های گذشته وارستگان با آن دانشکده اعلام امیدواری کرد که در آینده نیز با حضور دانشجویان وارستگان و همکاری اعضای هیئت علمی طرفین، ارتباطات بین دانشگاهی بیش از پیش رونق گیرد.

شایان ذکر است گرو های شیمی و فیزیک دانشکده علوم می توانند در راستای مهارت آموزی دانشجویان کنترل کیفی مواد غذایی همکاری های موثری داشته باشند

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!