جذب هیات علمی در علوم پزشکی وارستگان

برگزاری جلسه کمیته جذب هیأت علمی در علوم پزشکی وارستگان

روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۹ در جلسه‌ای که با حضور رئیس مرکز، مدیران گروه‌ها، اعضای واحد EDC، روانشناس مرکز و نماینده بنیاد وارستگان برگزار گردید، جذب متقاضیان هیأت علمی علوم پزشکی وارستگان به مشورت گذاشته شد.
در این جلسه که با هدف بررسی صلاحیت و جذب متقاضیان هیأت علمی وارستگان برگزار شده بود، امتیازات هرکدام از متقاضیان بر اساس فرم‌های جذب ۱۸۳ امتیازی، مصاحبه و امتیازهای حاصل از معرفی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان، نتایج تست شخصیت شناسی کتل از هرکدام از متقاضیان، توسط روانشناس مرکز برای حضار جلسه توضیح داده شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!