فاطمه پزشکی

فاطمه پزشکی عضو انجمن علمی کشوری HIT شد

در چهارمین انتخابات انجمن علمی- کشوری فناوری اطلاعات سلامت که با مشارکت ۸۰ درصدی اعضا مجمع عمومی برگزار شد، فاطمه پزشکی، دبیر انجمن علمی فناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی وارستگان به عنوان عضو شورای مرکزی برگزیده شد.

به گزارش مفدا وارستگان، در چهارمین نشست انتخاباتی دبیران انجمن‌علمی های فناوری اطلاعات سلامت که در تاریخ 16 و 17 آذرماه برگزار گردید، پس از بررسی عملکرد سومین شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کشوری فناوری اطلاعات سلامت و بررسی اساسنامه این انجمن، انتخابات چهارمین شورای مرکزی انجمن علمی HIT برگزار گردید.

در این انتخابات که دانشجویان زیر از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به عنوان کاندید در این انتخابات شرکت کرده بودند:

 • مرضیه باریز از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • رویا احمدی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • مجیداحمدپور از دانشگاه اهواز
 • محمدرضا رئیسی از دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 • محمد جمع‌دار از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • زهرا جمشیددوست از دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • فاطمه پزشکی از مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
 • حسین ولی زاده از دانشگاه علوم پزشکی ابادان
 • که در نهایت با آرای شرکت کنندگان، دانشجویان ذیل به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی برگزیده شدند.
 • اعضای اصلی :
 • فاطمه پزشکی از مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
 • حسین ولی زاده از دانشگاه علوم پزشکی ابادان
 • مرضیه باریز از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • رویا احمدی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • مجیداحمدپور از دانشگاه اهواز
 • محمد جمع‌دار از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • زهرا جمشیددوست از دانشگاه علوم پزشکی همدان

لازم به ذکر است در این انتخابات، مجموعا 84 رای توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز ، علوم پزشکی شاهرود ، دانشگاه علوم پزشکی آبادان ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی یزد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‌، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده علوم پزشکی ساوه، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای شورای مرکزی جمع آوری گردید.

معاونت فرهنگی دانشجویی علوم پزشکی وارستگان ضمن تبریک به خانم فاطمه پزشکی برای راه یافتن به شورای مرکزی انجمن علمی کشوری HIT، آرزوی موفقیت و سربلندی برای این دانشجوی پرتلاش دارد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!