کمیته تحقیقات دانشجویی

ساختار کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی وارستگان تحت حمایت و نظارت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با هدف تسهیل تحقیقات و پژوهش های دانشجویی و ترویج و ارتقای فرهنگ پژوهش بین دانشجویان ، وبر اساس قوانین و رسالت‌های دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تاسیس گردید.

ساختار فعلی کمیته مرکزی تحقیقات دانشجویی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، متشکل از سرپرست، دبیر، شورای مرکزی، شورای پژوهشی، و چهار کارگروه پژوهش، فناوری، روابط عمومی و توانمند سازی می باشد.

چشم انداز، ماموریت و اهداف کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی وارستگان تحت حمایت و نظارت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با هدف تسهیل تحقیقات و پژوهش های دانشجویی و ترویج و ارتقای فرهنگ پژوهش بین دانشجویان ، وبر اساس قوانین و رسالت‌های دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تاسیس گردید.

ساختار فعلی کمیته مرکزی تحقیقات دانشجویی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، متشکل از سرپرست، دبیر، شورای مرکزی، شورای پژوهشی، و چهار کارگروه پژوهش، فناوری، روابط عمومی و توانمند سازی می باشد.

اهداف کمیته تحقیقات دانشجویی

 1.ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران
2. نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان
3. توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی
4. ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه
5.ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان
6. بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان

اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

شرح وظایف سرپرست:

  • صدور حکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی
  • نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته
  • ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین مرکز در جهت اهداف کمیته
  • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته
  • پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج مرکز
  • گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی مرکز
  • تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار
  • انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی
  • عضویت در شورای پژوهشی مرکز

دبیر و شورای مرکزی کمیته تحقیقات

ردیف نام و نام خانوادگی عضویت ایمیل
1 حانیه کیخای مقدم دبیر keikhahanie@gmail.com
2 علی قنوات شورای مرکزی ali.ghanavat@yahoo.com
3 آروین بابائی شورای مرکزی Arvinb79@gmail.com
4 علی ضیغمی شورای مرکزی zeyqamiali@gmail.com
5 زهرا محمدی شورای مرکزی Zahramohammadi6518@gmail.com
6 مهدیه اسحاق زاده شورای مرکزی mahdiyeh.eshaghzadeh.81@gmail.com
7 مهسا چاجی سرگروه فناوری Chajimahsa@gmail.com
8 آنیتا مسیب زاده سرگروه روابط عمومی Anitadaneshjo81@gmail.com
9 غزاله اشرفیان سرگروه توانمند سازی ghazaleashrafian2001@gmail.com

.Student research committee, Varastegan Institute for Medical Sciences, Mashhad,Iran

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!