واحد توانمندسازی اعضاء هیات علمی

دکتر صرافان

دکتر عاطفه صرافان مسئول کمیته

دکتر مقبلی

دکتر فاطمه مقبلی عضو کمیته

دکتر فاطمه کیفی

دکتر فاطمه کیفی عضو کمیته

حسین جاوید

دکتر حسین جاوید عضو کمیته

دکتر مریم نوری

دکتر مریم نوری عضو کمیته

معرفی واحد توانمندسازی اعضاء هیات علمی:

با توجه به شرح وظایف مراکز توسعه دانشگاه‏ها و دستورالعمل اجرایی آئین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی موسسات آموزشی و پژوهشی، کمیته توانمندسازی اساتید مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان ایجاد گردید. این کمیته متولی برگزاری برنامه‏های توانمندسازی در سه حوزه و سطح آموزشی، پژوهشی و فرهنگی می باشد. نظر به تحولات سریع در حوزه آموزش و پژوهش پزشکی و موضوعات فرهنگی، برنامه‏ های تدوین شده در هر حوزه و سطح  قابل انعطاف بوده و برحسب  نیاز و شرایط،  قابل بازنگری می‏باشد.

شرح وظایف:
1-آشنا نمودن اعضای هیات علمی با قوانین و مقررات دانشگاهی
2- نیازسنجی حوزه‏های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به منظور رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
3- تدوین برنامه‏های توانمندسازی آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی
4- ارتقاء کمی و کیفی برنامه‏های توانمندسازی اعضای هیات علمی
5- افزایش مشارکت اساتید در اجرا و شرکت در برنامه‏های توانمندسازی اعضای هیات علمی
6- ارزشیابی برنامه‏های توانمندسازی  به منظور بررسی میزان اثربخشی آن‏ها بر عملکرد اعضای هیات علمی

فرایند گردش کار :

  • نیازسنجی حوزه‏‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
  • تعیین عناوین برنامه‏های توانمندسازی در حوزه‏های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
  • اخذ مجوز اجرای برنامه‏ها از شوراهای ذیربط
  • تدوین الگوی تفصیلی برنامه‏ها (هدف برنامه/ جامعه هدف/ سرفصل‏ها/ مدرسین)
  • فرایند اجرایی برنامه‏ها (زمان/مکان/ مدرس/سمعی بصری/ پذیرایی )
  • اطلاع رسانی برگزاری برنامه‏ها و ثبت‎نام از متقاضیان
  • هماهنگی با واحدهای پشتیبان
  • برگزاری برنامه‏ها، انجام حضور و غیاب، پیش آزمون، پس آزمون و نظرسنجی از شرکت کنندگان
  • ارزیابی برنامه‏ها از طریق فرم ارزشیابی و صدور گواهی شرکت‏کنندگان و تحویل آن به متقاضیان

همکاران محترم هیات علمی:

بدین  وسیله شرح دوره فلوشیپ پژوهشی  (سطح یک) سال 1399-1400  اطلاع رسانی می گردد. این دوره به مدت  45 ساعت ، چهارشنبه هر هفته از ساعت 9 الی 13 در لینک زیر به صورت وبینار برگزار می گردد:

Webinar.mums.ac.ir/v-research

عنوان کارگاه ساعت مدرس
فیزیولوژی تحقیق و لزوم انجام پژوهش درپزشکی 4 ساعت دکتر سعید اسلامی
اجزا یک پروپوزال تحقیقاتی فرمولاسیون و مشخصات یک سوال و پروژه تحقیقاتی خوب 4 ساعت دکتر صادق زاده
لزوم و اصول ارزیابی در پزشکی: روشهای کمی و کیفی 3 ساعت دکتر سعید اسلامی
عوامل مخدوش کننده 3 ساعت دکتر حیدریان میری
انواع مطالعات پزشکی 2 ساعت دکتر محمد تقی شاکری
Cross sectional studies 2 ساعت دکتر منور افضل اقایی
Cohort studies 2 ساعت دکتر معصومه صادقی
Case-Control studies 2 ساعت دکتر سعید اسلامی
Quasi experiments 2 ساعت دکتر علی تقی پور
>Controlled trial & randomization 4 ساعت >دکتر سعید اسلامی
اجزا و انواع مقالات، اصول مقاله نویسی و ژورنالیسم پزشکی و بررسی متون 5 ساعت دکتر رامین صادقی
منابع اطلاعات پزشکی، چگونگی جستجو در آنها و علم سنجی 4 ساعت دکتر حسین حسین زاده
اخلاق انتشار Publication ethics & plagiarism 3 ساعت دکتر علی تقی پور
اصول رفرنس نویسی و نرم افزارهای متداول نظیر EndNote-بصورت کارگاه توسط کتابخانه در قالب سطح یک 5 ساعت دکتر ملیحه دادگر مقدم

همکاران محترم هیات علمی:

بدین  وسیله شرح دوره فلوشیپ آموزشی  (سطح یک) سال 1399-1400  اطلاع رسانی می گردد. این دوره به مدت  45 ساعت ، چهارشنبه هر هفته از ساعت 9 الی 13 در لینک زیر به صورت وبینار برگزار می گردد:

Webinar.mums.ac.ir/v-research

عنوان کارگاه تاریخ ساعت مدرس
اصول و مبانی یاد دهی و یادگیری 5/6 4 ساعت  دکتر عماد زاده
مبانی انتخابی روش تدریس و روش های تدریس استاد محورو روش های تدریس دانشجو محور 6/17 4 ساعت دکتر کریمی مونقی
 آشنایی با برنامه ریزی درسی و تدوین طرح دوره (انواع حیطه ها) 6/10 4 ساعت دکتر کیفی- دکتر صرافان
آموزش مجازی و مقدماتی بر فناوری های نوین در آموزش 1/23
1/30
4 ساعت زارعی
صول طراحی و تحلیل آزمون :آزمون های MCQ ، تشریحی و… 4/7 4 ساعت دکتر صرافان-دکتر مقبلی-زارعی
دانش پژوهی و پژوهش در آموزش 6/3 4 ساعت خادم رضائیان
مهارت های ارتباطی 5/20 4 ساعت  قائینی
اخلاق در آموزش 5/30 4 ساعت گنج بخش

6

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!