استاد مشاور

کارگاه توانمندسازی اساتید مشاور

کارگاه توانمندسازی اساتید مشاور به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) و واحد مدیریت منابع انسانی، در روز دوشنبه مورخ 21 شهریور 1401 با هدف هم‌اندیشی اعضای هیأت علمی مرکز در حوزه‌ی مشاوره‌ی دانشجویان جدیدالورود، دارای شرایط خاص و دارای افت تحصیلی برگزار شد. در این کارگاه، مسئول امور اساتید مشاور و مدیر EDC به یادآوری نکاتی از آئین‌نامه‌ی اساتید مشاور و آئین‌نامه‌ی استعداد درخشان پرداختند. این جلسه با استقبال بسیار خوب اعضای هیات علمی همراه گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!