اعضای گروه فناوری اطلاعات سلامت

مدیرگروه و اعضای هیات علمی و کارشناس گروه

 • سمت: عضو هیات علمی و مدیر گروه
 • ایمیل: mazaherim [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 345
 • مدرک تحصیلی: دکتری انفورماتیک پزشکی
 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: mjahangir [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 102
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-دکتری مدیریت
 • سمت: عضو هیات علمی و مسئول فعالیت های دانشجویی گروه
 • ایمیل: moghbelif [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 104
 • مدرک تحصیلی: دکتری انفورماتیک پزشکی
 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: Arabians [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 342
 • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت اطلاعات سلامت
 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: MashoofE [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 344
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
Invited Teachers
_

اساتید مدعو

_
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی نام درس
فاطمه صالحی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت سیستم های اطلاعات سلامت
 سمانه بخشایش دکتری انفورماتیک پزشکی برنامه نویسی مقدماتی
محمدحسین ملازمیان کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد مدیریت اقدامات جراحی، خدمات تشخیصی، درمانی و ملزومات مصرفی پزشکی
فهیمه محمدآبادی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی اصطلاحات پزشکی
مسعود ستوده فر دکتری انفورماتیک پزشکی مدیریت سیستم های اطلاعات سلامت
مجید جنگی دکتری انفورماتیک پزشکی انفورماتیک سلامت1، نیمسال 972
زهرا سادات آزاد دکتری مدیریت اطلاعات سلامت کدگذاری بیماری ها، نیمسال 992
راضیه فرهی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت، نیمسال 972
لیست اساتید مشاور گروه فناوری اطلاعات سلامت
ورودی نام استاد
 971 دکتر مظاهری
 981 دکتر مقبلی
 991 دکتر مقبلی
4001 خانم مشعوف
4011 دکتر مظاهری
4012 دکتر مظاهری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!