اعضای گروه فناوری اطلاعات سلامت

مدیرگروه و اعضای هیات علمی و کارشناس گروه

دکتر مظاهری

دکتر محمدرضا مظاهری

 • سمت: عضو هیات علمی و مدیر گروه
 • ایمیل: mazaherim [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 345
 • مدرک تحصیلی: دکتری انفورماتیک پزشکی
دکتر مرادی

دکتر غلامرضا مرادی

 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: moradighr [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 343
 • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
دکتر جهانگیر

دکتر مصطفی جهانگیر

 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: mjahangir [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 102
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-دکتری مدیریت
دکتر مقبلی

دکتر فاطمه مقبلی

 • سمت: عضو هیات علمی و مسئول فعالیت های دانشجویی گروه
 • ایمیل: moghbelif [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 104
 • مدرک تحصیلی: دکتری انفورماتیک پزشکی
عصمت مشعوف

 عصمت مشعوف

 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: MashoofE [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 342
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
Invited Teachers
_

اساتید مدعو

_
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی نام درس
فاطمه صالحی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت سیستم های اطلاعات سلامت
 سمانه بخشایش دکتری انفورماتیک پزشکی برنامه نویسی مقدماتی
محمدحسین ملازمیان کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد مدیریت اقدامات جراحی، خدمات تشخیصی، درمانی و ملزومات مصرفی پزشکی
فهیمه محمدآبادی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی اصطلاحات پزشکی
مسعود ستوده فر دکتری انفورماتیک پزشکی مدیریت سیستم های اطلاعات سلامت
مجید جنگی دکتری انفورماتیک پزشکی انفورماتیک سلامت1، نیمسال 972
زهرا سادات آزاد دکتری مدیریت اطلاعات سلامت کدگذاری بیماری ها، نیمسال 992
راضیه فرهی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت، نیمسال 972
لیست اساتید مشاور گروه فناوری اطلاعات سلامت
ورودی نام استاد
 951 دکتر جهانگیر
 961 دکتر جهانگیر
 962 دکتر جهانگیر
971 دکتر مظاهری
981 دکتر مقبلی
991 دکتر مقبلی
4001 خانم مشعوف

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!