اعضای گروه فناوری اطلاعات سلامت

مدیرگروه و اعضای هیات علمی و کارشناس گروه

دکتر مظاهری

دکتر محمدرضا مظاهری

 • سمت: عضو هیات علمی و مدیر گروه
 • ایمیل: mazaherim [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 345
 • مدرک تحصیلی: دکتری انفورماتیک پزشکی
دکتر مرادی

دکتر غلامرضا مرادی

 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: moradighr [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 342
 • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
دکتر جهانگیر

دکتر مصطفی جهانگیر

 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: mjahangir [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 102
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-دکتری مدیریت
دکتر مقبلی

دکتر فاطمه مقبلی

 • سمت: عضو هیات علمی و مسئول فعالیت های دانشجویی گروه
 • ایمیل: moghbelif [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 342
 • مدرک تحصیلی: دکتری انفورماتیک پزشکی
تصویر زمینه

 عصمت مشعوف

 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: MashoofE [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 342
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

فناوری اطلاعات سلامت

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!