دانشجویان ممتاز علوم و صنایع غذایی در نیمسال 4001

مریم رحیمی

مریم رحیمیمعدل : 18.81
ورودی4001 – رتبه اول

نازنین نیکخوی

نازنین نیکخوی معدل : 18.27
ورودی4001 – رتبه دوم

ریحانه شکیبا

ریحانه شکیبا معدل : 17.88
ورودی4001 – رتبه سوم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!