شرح وظایف مدیریت گروه علوم آزمایشگاهی

امور آموزشی
 • برنامه ریزی دروس گروه در هر نیمسال تحصیلی
 • همکاری در فرایند انتخاب اساتید مدعو گروه
 • نظارت بر طرح درس ها، کیفیت تدریس، کیفیت جزوات و اسلایدها، فعالیت در سام، حضور و غیاب، ارزشیابی صحیح دانشجویان، اعلام به موقع نمرات امتحانی، ارزیابی دانشجویان از اساتید
 • اظهارنظر درباره پذیرش دانشجویان انتقالی، مهمانی و معادل سازی واحدهای درسی
 • بررسی انتخاب واحد دانشجویان در خصوص رعایت پیشنیاز، سقف واحد و تایید برگه انتخاب واحد
 • همکاری با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکیEDC
 • همکاری با مهارتکده در جهت اجرای وبینارها، سمینارها و کارگاه های علمی و مهارتی
 • برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوط به دروس کارآموزی و کارورزی
 • برنامه ریزی و نظارت بر اقدامات مربوط به کنکور کارشناسی ارشد دانشجویان
 • ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس مرکز
 • انعکاس مشکلات گروه اعم از مشکلات نیروی انسانی، تجهیزاتی و مشکلات فرآیندی گروه به رئیس مرکز
امور پژوهشی
 • اظهار نظر در مورد شرکت اعضای گروه در کنفرانس ها و کنگره های علمی
 • نظارت بر فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی گروه شامل طرح های پژوهشی، کتابها، مقالات، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و پروژه های دانشجویان
 • همکاری با معاونت پژوهشی در جهت برگزاری همایش های علمی و دانشجویی و نمایشگاه پژوهش و فناوری
 • اظهار نظر درباره فرصت های مطالعاتی و ماموریت های اعضای گروه
امور اجرایی
 • پاسخگویی مناسب به درخواستها، انتظارات، پیشنهادات و انتقادات دانشجویان
 • نظارت بر نحوه تعامل اعضای هیات علمی و اساتید مدعو گروه با دانشجویان
 • بررسی و اعلام نظر در مورد تجهیزات، کتابها و نشریات مورد نیاز
 • همکاری در ارزیابی عملکرد سالانه اعضای گروه
 • انعکاس مشکلات گروه اعم از مشکلات نیروی انسانی، تجهیزاتی و فرآیندی به مدیران بالاتر
 • ارائه پیشنهاد همکاری های آموزشی و پژوهشی با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی
 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه گروه
 • همکاری با مدیریت مالی در تدوین بودجه سالیانه گروه
 • پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی جدید
 • انجام کلیه مکاتبات رسمی گروه
 • مستندسازی اسناد و سوابق گروه
 • شرکت در جلسات وزارتی و شوراهای دانشکده، آموزشی، تحصیلات تکمیلی، پژوهشی و سایر جلسات به تشخیص مدیران بالاتر
 • تشکیل منظم جلسات شورای گروه
 • تدوین گزارشات دوره ای و منظم عملکرد گروه
 • تدوین، بازنگری و اصلاح دوره ای فرایندها و روش های انجام کار در گروه
 • تدوین و بروزرسانی پروتکل های گروه
 • استخراج برنامه های عملیاتی قابل اجرا از اسناد وزارتی تحول در نظام سلامت
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

شرح وظایف اعضای هیات علمی

آموزش
 • تدریس دروس نظری، عملی، کارگاهی، آزمایشگاهی و کارآموزی با استفاده از روش های نوین تدریس
 • مدیریت دروس ارائه شده در سامانه آموزش مجازی (سام) و جلب مشارکت دانشجویان در استفاده از آن
 • ارزشیابی دانشجویان متناسب با اهداف آموزشی
 • برگزاری آزمون های کلاسی، میان ترم و یا پایان ترم به صورت مجازی
 • انتقال پیام های فرهنگی و تربیتی در قالب برنامه درسی پنهان
 • تشویق و راهنمایی دانشجویان به استفاده از منابع اصلی و تخصصی هر رشته به زبان اصلی
 • توانمند ساختن بیشتر دانشجویان در واحد های کارآموزی و عملی هر رشته
پژوهش
 • اجرای پروژه های پژوهشی مصوب شورای پژوهشی دانشکده با مشارکت دانشجویان
 • چاپ و انتشار مقالات و کتب علمـی و ارائه مقاله در سمینارها و همایش های داخلی و خارجی با مشارکت دانشجویان
 • داوری مقالات، طرح ها و پایان نامه های پژوهشی و ویراستاری مجلات و کتب علمی
 • راهنمایی و مشاوره پروژه ها و پایان نامه های دوره های کارشناسی و مقاطع تحصیلات تکمیلی
 • برگزاری ژورنال کلاب و شرکت در ژورنال کلاب ها
 • برگزاری و یا همکاری در همایش های تخصصی در دانشگاه یا دانشگاه های مرتبط
 • تشویق دانشجویان به شرکت در همایش های علمی و تخصصی
 • برگزاری کارگاه ها یا کلاس های روش تحقیق یا مقاله نویسی برای دانشجویان
 • تشویق دانشجویان در جهت ایده پردازی و خلاقیت در رشته تخصصی (ایده های start up)
امور اجرایی
 • انجام مسئولیت های اجرایی مختلف در دانشکده در صورت انتصاب
 • شرکت فعال در شوراها و کمیته های دانشکده در صورت عضویت
 • ارائه گزارش عملکرد به صورت منظم و دوره ای به مدیریت های ذیربط
 • شرکت منظم در جلسات گروه آموزشی و سایر جلسات دعوت شده
مشاوره
 • آشنا نمودن دانشجویان تحت مشاوره با مقررات و ضوابط آموزشی، دانشجویی و انضباطی
 • ارائه مشاوره های لازم به دانشجویان تحت مشاوره در زمینه های تحصیلی، شغلی، فرهنگی، اجتماعی و…
 • بررسی و تایید فرم های انتخاب واحد، گواهی پزشکی، میهمانی، انتقالی، جابجایی و حذف و اضافه و حذف اضطراری واحدهای درسی و حذف ترم دانشجویان تحت مشاوره
 • بررسی و شناسایی مسائل فردی، خانوادگی، تحصیلی و افت تحصیلی دانشجویان تحت مشاوره و اعلام و ارجاع آن ها به مرکز مشاوره در صورت لزوم
 • ثبت اطلاعات مشاوره ای دانشجویان تحت مشاوره در سامانه های مربوطه
 • راهنمایی و پاسخگویی به سؤالات آموزشی، پژوهشی، تربیتی و شغلی به دانشجویان مراجعه کننده
 • شناخت استعدادها و توانایی های بالقوه دانشجویان و کمک به شکوفایی منطقی آنها و معرفی دانشجویان با استعداد در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به مسئولین دانشکده
همکاری و ارتباط با سایر واحدها
 • همکاری با معاونت دانشجویی فرهنگی و معاونت پژوهشی در جهت برگزاری کارگاه ها و سمینارهای علمی و مهارتی
 • همکاری با روابط عمومی در تولید محتوای دیجیتال برای رسانه ها و شبکه های اجتماعی دانشکده
 • همکاری با دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی (EDO) در جهت برگزاری کارگاه های روش تدریس
 • همکاری با مرکز مهارتی در جهت برگزاری کارگاهها و کنفرانسهای آموزش مداوم و مهارتی
توانمندسازی
 • شرکت در جلسات و کارگاه های حضوری و مجازی مشاوره ای مرکز مشاوره
 • شرکت در جلسات و کارگاه های حضوری و مجازی روش تدریس دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی (EDO)
 • شرکت در جلسات و کارگاه های حضوری و مجازی سازمانی واحد آموزش نیروی انسانی
 • شرکت در جلسات و کارگاه های تخصصی هر رشته و توانمند سازی اساتید در زمینه پژوهشی با دعوت از اساتید مدعو
 • شرکت در جلسات و کارگاه های حضوری و مجازی روش تحقیق و آماری تخصصی
 • شرکت در جلسات حضوری با مدیران دانشگاه و سایر اعضای هیئت علمی از سایر گروه ها در جهت توانمند سازی بیشتر اساتید
 • شرکت در کارگاه های تخصصی در حوزه فعالیت در خارج از محیط دانشگاه زیر نظر مدیر گروه

شرح وظایف مسئول نظارت برآزمایشگاهها

بهبود وضعیت آموزش در آزمایشگاه ها
 • کنترل و تایید برنامه آزمایشگاهها
 • کنترل و تایید برنامه کارشناسان وحضورکارشناسان در آزمایشگاهها
 • تایید نهایی مواد سفارش داده شده توسط کارشناسان و تایید شده توسط مدیرگروه
 • تایید نهایی تجهیزات درخواست شده برای خرید با توجه به نیاز آزمایشگاهها
 • نظارت بر تغییرساختارآزمایشگاهها و تاییدآن
 • نظارت برعملکرد اساتید و دستیاران اساتید در آزمایشگاهها
 • نظارت برگذاشتن پروتکل دروس عملی آزمایشگاهها درسام توسط اساتید
 • ممیزی دوره ای آزمایشگاهها و ارسال گزارش برای مدیرگروه
 • بررسی و تایید نهایی فاکتور مواد و تجهیزات خریداری شده
 • بررسی و رفع مشکلات موجود در آزمایشگاهها
 • نظارت بر انجام منظم کنترل کیفی آزمایشگاهها
 • ارسال گزارشی از عملکرد اساتید در آزمایشگاهها برای مدیرگروه و مدیر امور آموزشی
 • تایید و نظارت بر سرویس و تعمیرات تجهیزات
 • نظارت بر ارسال گزارش مربوط به برگزاری آزمایشگاهها توسط کارشناس آزمایشگاه
 • نظارت بر پرداخت حق الزحمه کارشناسان و دستیاران آزمایشگاه در صورت لزوم

شرح وظایف کارشناس آزمایشگاه

اداره موفق امور آزمایشگاه
 • دریافت طرح درس و برنامه مواد مورد نیاز هر آزمایشگاه از استاد مربوطه
 • تهیه نمونه های آزمایشگاهی
 • آماده نمودن مواد، محلول ها، محیط های کشت و… برای آزمایش ها قبل از شروع هر کلاس
 • کنترل و بازدید مداوم از کلیه وسایل آزمایشگاهی و مراقبت در نگهداری و استفاده درست از آن
 • برطرف نمودن اشکالات و آماده نمودن محلول های مورد نیاز برای انجام آزمایشات ارائه شده
 • تهیه گزارش از کوشش، پیشرفت و مشکلات موجود برای مدیر گروه
 • ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد روش ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ روﺗﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 • ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎی روﺗﻴﻦ
 • ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺤﻮه و ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
 • ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺧﺮاﺑﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 • ﻫﻤﻜﺎری در اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ در داﻧﺸﻜﺪه به ﻋﻨﻮان ﻫﻤﻜﺎر ﻃﺮح
 • رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اداری در ﺣﺪ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
 • درﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﻴﮕﻴﺮی اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 • رﻋﺎﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 • ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺗﺬﻛﺮات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر
 • ایجاد نظم و ترتیب در محیط فیزیکی آزمایشگاه
 • پیگیری و هماهنگی با مسئول درصورت خرابی دستگاهها و تجهیزات
 • سرکشی و نظارت بر عملکرد پرسنل خدماتی
 • نظارت و انجام آزمایشات وقت گیر و ارائه نتایج به دانشجویان
 • انجام امور مربوط به تسویه حساب آزمایشگاهی دانشجویان
 • تدریس برخی دروس عملی
 • پروسه قیمت گرفتن مواد و وسایل از شرکت های مختلف، آنالیز بهترین قیمت با برند مناسب و ارسال نتیجه به مدیر گروه و مسئول آزمایشگاه ها جهت تایید قیمت ها برای خرید
 • پروسه سفارش خرید و پیگیری های لازم تا زمان تحویل مواد وسایل
 • نظارت برفعالیت ها و ساعات حضور دیگر کارشناسان آزمایشگاه
 • ارسال گزارشی از فعالیتهای سایر کارشناسان به مدیرگروه
 • آموزش های لازم به دستیاران کلاس های مختلف در تمامی دروس آزمایشگاهی
 • ارسال گزارش هفتگی از برگزاری آزمایشگاه ها به همراه جزئیات لازم برای مدیر گروه و مسئول آزمایشگاه ها
 • داشتن مسئولیت اصلی آزمایشگاههای طبقه سوم، دوم و منهای 2 . در صورت بروز هر مشکل در هر آزمایشگاه کارشناس می‏بایست پاسخگو باشند و عدم انطباق ارسال خواهد شد.
 • حضور در تمام آزمونهای عملی آزمایشگاهها و کمک به تهیه مواد مربوط به امتحان عملی آزمایشگاهها

شرح وظایف مسئول واحد کارآموزی در عرصه

بهبود وضعیت آموزش واحد کارآموزی در عرصه
 • پیگیری دریافت اطلاعات (تماس، شماره دانشجویی، آزمایشگاه کارآموزی 1، محل زندگی) از کلیه دانشجویان
 • پیگیری تعداد دانشجویانی قابل پذیرش توسط آزمایشگاه های تحت قرار داد برای ترم جاری
 • ارتباط و پیگیری با آزمایشگاه های جدید جهت توسعه آموزش
 • برنامه ریزی و چینش دانشجویان در آزمایشگاه ها بر اساس اولویت های معین
 • تهیه معرفی نامه دانشجویان (با مهر و امضای معاونت محترم آموزشی)
 • پیگیری اخذ قرارداد با آزمایشگاه ها توسط امور مالی
 • پیگیری ارسال معرفی نامه و قراردادها با آزمایشگاه ها
 • پیگیری حضور به موقع دانشجویان در آزمایشگاه ها (به صورت تلفنی و سر زدن)
 • پیگیری مشکلات مختلف دانشجویان در آزمایشگاه ها (مشکلات رفتاری، اخلاقی و آموزشی)
 • پیگیری ارسال نمرات کارآموزی توسط آزمایشگاه ها
 • در صورت نیاز برگزاری کارگاه های آموزشی (مانند انگل و قارچ) قبل از امتحان کارآموزی

شرح وظایف دستیار استاد آزمایشگاه

کمک به استاد آزمایشگاه
 • هماهنگی با استاد مربوطه برای ساعات تشکیل کلاس
 • تهیه مواد و محلولهای مورد نیاز جلسه با نظارت کارشناس آزمایشگاه
 • حضور و غیاب دانشجویان وثبت آن
 • کمک به استاد مربوطه درجلسات کلاسی
 • نظارت بر نظافت میزهای آزمایشگاه توسط دانشجویان
 • تحویل دادن مرتب آزمایشگاه به کارشناس پس از اتمام کلاس
 • کمک به استاد در تهیه پروتکل هر جلسه
 • تکمیل فرم نگهداری دستگاههای مورد استفاده درهرجلسه و تحویل به کارشناس
 • تحویل گزارشکار ازدانشجویان و درصورت نیاز کمک به تصحیح آنها
 • تحویل گرفتن مواد و وسایل مورد نیاز هرجلسه ازکارشناس و تحویل دادن آنها بعد از اتمام کلاس
 • هماهنگی برای تشکیل کلاسها و مواد مورد نیاز هرجلسه با کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف مسئول ژورنال کلاب

اجرای امور مربوط به ژورنال کلاب جهت افزایش آگاهی دانشجویان از مطالب به روز در حوزه علوم آزمایشگاهی
 • برنامه ریزی برگزاری ژورنال کلاب به صورت هفته درمیان در هر ترم ویژه اساتید و دانشجویان
 • تدوین پروتکل ژورنال کلاب
 • تدوین قوانین مربوط به ژورنال کلاب
 • برنامه ریزی جهت ارائه مقالات و مطالب به روز علوم آزمایشگاهی در جلسات ژورنال کلاب
 • در اختیار قرار دادن تقویم آموزشی ژورنال کلاب به واحد فناوری اطلاعات جهت درج در سایت بخش گروه علوم آزمایشگاهی
 • اطلاع رسانی موضوع مربوط به ژورنال کلاب سه روز قبل از برگزاری در کانال دانشجویی
 • به روز رسانی تقویم آموزشی ژورنال کلاب در سایت
 • برگزاری جلسه ژورنال کلاب مطابق با تقویم آموزشی تعیین شده
 • ارسال گزارش برگزاری ژورنال کلاب به مدیر گروه
 • ارسال خبر برگزاری جلسات ژورنال کلاب به واحد روابط عمومی
مشارکت دانشجویان در ارائه ژورنال کلاب جهت افزایش مهارتهای مختلف
 • تعیین دانشجو برای هر استاد با توجه به موضوع مورد علاقه دانشجو جهت کسب مهارتهای مختلف علمی (تهیه پاورپوینت، جستجو در پایگاههای علمی، سخنرانی و …

شرح وظایف مسئول فعالیتهای دانشجویی

کنفرانس ها و کارگاهها
 • جستجو و پیداکردن همایشها وکنگره های مرتبط و مفید برای دانشجویان
 • معرفی کارگاههای علمی برای دانشجویان
 • برگزاری کارگاههای علمی مناسب برای دانشجویان
 • همکاری با مرکز مهارتی در جهت برگزاری خوب و با کیفیت کارگاههای دانشجویی
 • معرفی کنفرانسهای علمی دانشجویان
جشن ها و مسابقات
 • کمک به واحد دانشجویی- فرهنگی جهت برگزاری جشن و یا نمایشگاه روز علوم ازمایشگاهی
 • برگزاری مسابقه علمی در گروه با همکاری دانشجویان
 • کمک به برگزاری هفته پژوهش در تهیه پمفلت، کلیپ، ابتکار و نوآوری دربرنامه های هفته پژوهش و مطالب علمی توسط دانشجویان
اخبار و اطلاعیه ها
 • همکاری با روابط عمومی جهت اطلاع رسانی فعالیتهای گروه
 • ارسال اخبار گروه به واحد روابط عمومی
 • نظارت بر دانشجویان جهت گسترش فعالیتهای کانال لبومد در علوم آزمایشگاهی
 • نظارت بر فعالیتهای دانشجویان در پیج اینستاگرام گروه
نشریه علمی-دانشجویی
 • نظارت بر دانشجویان جهت تهیه مطالب مربوط به نشریه علمی-دانشجویی مکعب علمی
 • نظارت بر تدوین نشریه در هر نیمسال تحصیلی
 • کمک به واحد دانشجویی-فرهنگی در جهت چاپ نشریه در هر نیمسال دانشجویان
 • معرفی دانشجویان فعال در زمینه تدوین نشریه به واحد دانشجویی-فرهنگی
تعیین دانشجویان
 • تشکیل گروه تلگرامی دانشجویان فعال علمی در گروه
 • تقسیم بندی دانشجویان گروه علوم آزمایشگاهی بر اساس مهارتهای مختلف در هر حوزه
 • تعیین دبیر علمی هر گروه بر اساس رای تمام دانشجویان فعال علمی
 • نظارت بر تمام فعالیتهای دانشجویی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!