شرح وظایف مرکز توسعه مطالعات و آموزش علوم پزشکی

 • هدایت، هماهنگی، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه‏ های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای روز جامعه
 • سازماندهی، برنامه ریزی، اجراء و نظارت بر ارتقاء توانمندی‏های اعضای هیات علمی در زمینه ‏های مختلف آموزش علوم پزشکی
 • پیگیری موارد برنامه عملیاتی سالانه
 • برنامه‏ ریزی در خصوص راه‏اندازی رشته‏ های جدید مورد نیاز
 • هدایت و نظارت بر اجرای روش‏های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقاء کیفیت آموزش مرکز
 • سازماندهی، اجراء و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای یاددهی و یادگیری
 • هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون‏ها با هدف ارتقاء کیفی آزمون‏ها
 • هدایت، تصویب، تامین بودجه و نظارت بر اجرای طرح های پژوهش در آموزش
 • هدایت، هماهنگی، تسهیل، نظارت و ارزیابی فعالیت‏های دانش پژوهی
 • ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی مرکز
 • پیگیری امور مربوط به المپیادهای علمی دانشجویان و استعدادهای درخشان
 • شرکت مدیر مرکز در جلسات، شوراها و کمیته‏ ها بر اساس ضوابط و مقررات

برنامه عملیاتی مرکز توسعه مطالعات و آموزش علوم پزشکی

هدف استراتژیک (هدف کیفی) هدف عملیاتی
افزایش مستندات واحد بازبینی اسناد
ارتقای آموزش طرح های پژوهشی در زمینه آموزش
آماده سازی دانشجویان جهت شرکت در المپیاد علمی تشکیل کمیته دانشجویی المپیاد علمی
آشنایی اعضای هیات علمی با چشم انداز های وزارت بهداشت آموزش بسته  تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی
توسعه فعالیت اعضای هیات علمی در برنامه های آموزشی وزارت بهداشت شرکت فعال اعضای هیات علمی در جشنواره مطهری
ارتقا واحد EDC افزایش برنامه های ارتقا واحد EDC مرکز وارستگان
گسترش رشته های مرکز علوم پزشکی وارستگان تشکیل  پرونده های راه اندازی رشته
توانمند سازی اعضای هیات علمی برگزاری  کارگاه های توانمندسازی اعضای هیات علمی  براساس آئین نامه توانمندسازی
ارتقا کمیته مشورتی دانشجویی واحد EDC افزایش برنامه های کمیته مشورتی دانشجویی واحد EDC
برگزاری برنامه های هفته آموزش افزایش همکاری با واحد آموزش در هفته آموزش
توسعه نیروهای انسانی اعضای هیات علمی افزایش نیروهای هیات علمی گروه های آموزشی
هدف استراتژیک (هدف کیفی) هدف عملیاتی
افزایش مستندات واحد بازبینی اسناد
ارتقای آموزش طرح های پزوهشی در زمینه آموزش
آماده سازی دانشجویان جهت شرکت در المپیاد علمی تشکیل کمیته دانشجویی المپیاد علمی
آشنایی اعضای هیات علمی با چشم انداز های وزارت بهداشت درج بسته  تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی
افزایش فعالیت اعضای هیات علمی در برنامه های آموزشی وزارت بهداشت شرکت فعال اعضای هیات علمی در جشنواره مطهری
آشنایی اعضای هیات علمی با فعالیت های واحد EDC معرفی و شرح خدمات واحد EDC به کلیه اساتید
توانمند سازی اعضای هیئت علمی شناسایی موارد قابل بهبود اساتید
توانمند سازی اعضای هیئت علمی برگزاری کارگاه برای اعضای هیئت علمی
افزایش ارتباط برون دانشگاهی EDC آماده کردن محتوا برای سایت در بخش EDC
توانمند سازی دانشجویان از لحاظ علمی مشارکت دانشجویان در آموزش
هدف عملیاتی برنامه عملیاتی
بازبینی مجدد پروتکل (اصلی) به روز کردن شرح وظایف واحدها
بازبینی مجدد پروتکل (اصلی)  به روز کردن چک لیست ها
ایجاد  سامانه واحد برای ارزشیابی پیگیری ایجاد سامانه ارزشیابی اعضای هیئت علمی
ایجاد سامانه ثبت فعالیت های هیات علمی ایجاد سامانه ثبت فعالیت اعضای هیئت علمی
اطلاع رسانی پروتکل به 12 نفر اعضای هیئت علمی، ریاست و معاونین آموزشی اطلاع رسانی به روز رسانی ترفیع از طریق ایمیل
ایجاد  سامانه واحد برای ارزشیابی پیاده سازی چک لیستهای تدوین شده در سامانه
ارتقا و بهبود مهارتهای اساتید شناسایی شده با مشکل برگزاری جلسات خصوصی در مواقع اضطراری
توانمند سازی اساتید درست کردن پمفلت
برگزاری 4 کارگاه براساس نیازسنجی اساتید
معرفی واحد EDC اضافه کردن EDC بخش سام و آموزش سایت
بهبود عملکرد واحد EDC دعوت از مدیران و اساتید EDC  دانشگاه علوم پزشکی دکتر مکارم، دکتر عمادزاده، دکتر یاوری)  یا حضور اعضا رای دریافت تجربیات آنها
ارتباط با دانشگاه ها و اساتید خارجی برای دریافت ایده و تجربیات آنها در زمینه روش های تدریس
بهبود در اطلاع رسانی به اساتید ایجاد بایگانی اطلاعات اساتید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!