کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی واحد دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی:

دانشجو محور اصلی فعالیت های دانشگاه را تشکیل می‏دهد و بیش از سایر اجزای نظام آموزشی،  از تغییر و تحولات برنامه ها و سیاستگزاری های آموزشی و پژوهشی دانشگاه متاثر است. این در حالی است که دانشجویان به لحاظ امتیازاتی چون، جوانی، نشاط، آرمان گرایی، خلاقیت و …  منابع ارزشمندی از نیرو و انرژی در جامعه اند. کمیته دانشجویی توسعه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان در راستای ابلاغ اساسنامه کشوری کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی، در صدد است تا با جذب همکاری و مشارکت دانشجویان داوطلب، بستری مناسب و ساختارمند برای دانشجویان فراهم می آورد تا بتوانند به توسعه و ارتقای آموزش علوم پزشکی کمک کنند. دورنمای کمیته دانشجویی این است که دانشجویان آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه آموزش شناخته شوند و در آن مشارکت نمایند.

ساختار کمیته به این صورت می باشد:
1- رئیس کمیته ( مدیر مرکز مطالعات دانشگاه )
2- شرایط عضویت در کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی وارستگان:
– احراز معدل حداقل 14 در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت
– عدم سوء رفتار حرفه ای به تایید معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل دانشجو
– علاقمندی به فعالیت های توسعه آموزشی
– دانشجویان مهمان نمی توانند به عنوان عضو کمیته دانشجویی دانشگاه انتخاب گردند.
– معیارهای ارزیابی رزومه‏ی داوطلبان براساس آیین‏نامه درون دانشگاهی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی وارستگان

شرح وظایف
براساس اساسنامه، این کمیته در 3 کارگروه شروع به فعالیت کرد:
1-پژوهش در آموزش 2 -روابط عمومی 3-توانمندسازی

کارگروه ها:

پژوهش در آموزش:
o پروپوزال های تحقیقاتی آموزش پزشکی
o همکاری و مشارکت در زمینه برنامه ریزی درسی: نیازسنجی و …

روابط عمومی:
o آگاه سازی تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه ی آموزش ) از طریق فضای مجازی، پوستر و …(
o برقراری ارتباط، اطلاع رسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی ) همایش ها و جشنواره ها ، نشریات و فضای مجازی و…(
(افرادی که در زمینه گرافیک و طراحی های کامپیوتری مهارت دارند در این کارگروه می توانند فعالیت داشته باشند.)

توانمندسازی:

  • طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های توانمندسازی دانشجویان
  • برگزاری سمینار، کارگاه های مرتبط
  • برگزاری ژورنال کلاب و مشارکت در طراحی و اجرای آن

اعضای کمیته دانشجویی

اعضا کمیته دانشجویی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!