نام و کد درسفیزیک عمومی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازفیزیک دبیرستان
استاد درسزهرا علیزاده یزدی
پست الکترونیک استادzahralizadeh.y[at]gmail.com

اهداف درس

در این درس هدف کلی بیان اصول فیزیکی به زبان ساده وتوصیفی است. دانشجو با آشنایی با اصول و قوانین فیزیکی در کنار شناخت خواص ماده می تواند به درک بهتری از قوانین کنترل کیفیت و مسائل مربوط به آن در صنایع غذایی بپردازد.

شرح درس:

فیزیک از واژه یونانی physikos به معنی « طبیعی» و physis به معنی « طبیعت» گرفته شده است. پس فیزیک علم طبیعت است به عبارتی در عرصه علم، پدیده های طبیعی را بررسی می کند.
علم فیزیک رفتار و اثر متقابل ماده و نیرو را مطالعه می کند.مفاهیم بنیادی پدیده های طبیعی تحت عنوان قوانین فیزیک مطرح می شوند.این قوانین به توسط علوم ریاضی فرمول بندی می شوند به طوریکه قوانین فیزیک و روابط ریاضی با هم در توافق بوده و مکمل هم هستند و دو تایی قادرند کلیه پدیده های فیزیکی را توصیف نمایند.
هر فرد در هر شرایط سنی و کاری خواه ناخواه با فیزیک زندگی می کند. عمل دیدن و شنیدن ، عکس العمل در برابراتفاقات ، حفظ تعادل در راه رفتن و… نمونه هایی از امور عادی ولی در عین حال وابسته به فیزیک می باشند. پدیده های جالب طبیعی نظیر رنگین کمان ، سراب ، رعد و برق ، گرفتگی ماه و خورشید و… همه با فیزیک توجیه می شوند.
همچنین فیزیک، دینامیک و ساختار درونی اتم ها را توصیف می کند. و از آنجا که همه مواد شامل اتم هستند، پس هر علمی که در ارتباط با ماده باشد، با فیزیک نیز مرتبط خواهد بود.
از این رو در درس فیزیک عمومی به دنبال درک بهتر دانشجویان از محیط پیرامونشان هستیم.همچنین پیش زمینه ای خواهد بود تا درک خیلی از دروس برایشان بهتر شود

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: مقدمه، مفاهیم پایه و اندازه گیری

آشنایی با کمیت های اصلی و فرعی، ابعاد فیزیکی و تبدیل واحدها را بداند

جلسه دوم: حرکت شناسی

با مفاهیم حرکت، جابجایی، سرعت و شتاب، انواع حرکت و معادلات حرکت و سقوط آزاد آشنا شود.

جلسه سوم: قوانین نیرو

قوانین نیوتن، انواع نیروها آشنا شود

جلسه چهارم: قوانین نیرو

نیروی فنر، تکانه و جمع برداری نیروها آشنا شود.

جلسه پنجم: کار و انرژی

کار و انرژی جنبشی، قضیه کار و انرژی جنبشی و اصل بقای انرژی  و توان را درک کند.

جلسه ششم: شاره ها

فشار، فشار عمق، فشار ایجاد شده توسط گازها را آموزش ببیند.

جلسه هفتم: شاره ها

اصل پاسکال، اندازه گیری فشار، نیروی بالابری و اصل ارشمیدس آشنا شود.

جلسه هشتم: شاره ها

شارش، آهنگ شارش ، اصل برنولی را آموزش ببیند.

جلسه نهم: دما و گرما

دما و قانون صفرم ترمودینامیک، انبساط گرمایی آب، ظرفیت گرمایی اجسام و گرمای نهان و قانون گازهای کامل آشنا شود.

جلسه دهم: دما و گرما

انرژی داخلی، قانون اول و دوم ترمودینامیک، فرآیندهای ترمودینامکی و روش های انتقال گرما را درک کند.

جلسه یازدهم: میانترم

تا انتهای فصل شاره ها برای امتحان میان ترم در نظر گرفته شده است.

جلسه دوازدهم: نور

انعکاس نور شکست نور و قانون اسنل- دکارت ،  انواع امواج، را آموزش ببیند

جلسه دوازدهم: امواج الکترومغناطیسی

با امواج الکترو مغناطیس ،تداخل و پراش، تابش جسم سیاه و پدیده فوتو الکتریک آشنا شود.

جلسه سیزدهم: فیزیک اتمی

ساختار اتم، خاصیت دوگانه موج و ذره، اصل طرد پائولی و اصل هاند و مفهوم لیزر را به خوبی درک کند

جلسه چهاردهم: فیزیک هسته ای

با ذنیروی هسته ای قوی، هسته های پرتوزا، انواع تابش ها  و شمارشگرها و آشکار سازها آشنا شود.

جلسه پانزدهم: الکتریسیته ساکن

با مفاهیم بار الکتریکی نیروی الکتریکی و میدان الکتریکی آشنا شود.

جلسه شانزدهم: مغناطیس

میدان مغناطیسی، نیروی مغناطیسی و خواص مغناطیسی مواد آموزش  ببنید.

منابع

1- فیزیک عمومی برای دانشجویان کشاورزی نوشته دکتر مجید صابری فتحی
2- برخی از مباحث به انتخاب استاد به صورت جزوه ای از کتب منتخب و پاور پوینت در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!