نام و کد درسفیزیولوژی گیاهی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات8 جلسه
پیش نیاز-
استاد درسسارا صرافان صادقی
پست الکترونیک استادsa.sarafan.s[at]gmail.com

اهداف درس

آشنایی با تشکیلات ساختمانی و اعمال حیاتی گیاهان

شرح درس:

جمعیت جهان بیشتر از 7 میلیارد نفر است و اگر رشد جمعیت با همین نرخ پیش برود، در سال 2050 این جمعیت به 14 میلیارد نفر خواهد رسید. مشکل گرسنگی و کمبود مواد غذایی یکی از معضلات انسان به حساب می‌آید و جمعیتی زیادی از مردم جهان از بی‌غذایی و گرسنگی رنج می‌برند و سازمان خواربار و کشاورزی جهانی برای حل این مشکل و تامین مواد غذایی به اجرای 3 اصل مهم معتقد است که عبارتند از توسعه سطح کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش ضایعات در زمان تولید و بعد از تولید تا زمان مصرف.

فیزیولوژی به بررسی نحوه انجام فرایندهای حیاتی در موجود زنده می‌پردازد و با سایر علوم رابطه تنگاتنگی دارد و فیزیولوژی گیاهی یکی از شاخه‎های مهم علوم زیستی است که درباره طبیعت و اعمال حیاتی گیاهان بحث می‌کند. با مطالعه فیزیولوژی گیاهی می‌توان به مواردی مانند بالارفتن کارایی تولید فتوسنتزی گیاهان زراعی، تکامل شیوه‌های کاهش تاثیر عوامل نامساعد نظیر خشکسالی، آفت، بیماری و یخبندان و …. دست پیدا کرد و به طور کلی برای افزایش عملکرد و کیفیت محصولات گیاهی گام‎های موثری برداریم.

اهمیت آشنایی با گیاه و مطالعه فیزیولوژی گیاهی در گرایش کنترل کیفی و بهداشت، از این جهت است که به تولید گیاهان، داروهای گیاهی و غذاهایی با منشاء گیاهی با حفظ کیفیت و استاندارد بالا کمک می‌کند و استاندارد کردن باید همه زمینه ها، از مطالعه و کشت گیاهان تا کاربردهاى غذایى را در برگیرد. بنابراین، اولین قدم برای رسیدن به این هدف آشنایی با ساختار گیاه و فرایندهای حیاتی چرخه زندگی گیاه مانند فتوسنتز، تنفس، تغذیه، رشد و نمو و… می‌باشد.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: مقدمه و ساختار سلول گیاهی

• تعریف
• پیش‌زمینه تاریخی
• اهمیت و رابطه با سایر علوم
• اهداف فیزیولوژی گیاهی
• سلول گیاهی
• بافت‌های گیاهی
• اندام‌های گیاهی
با مطالعه مطالب مربوط به عناوین بالا به هدف فیزیولوژی گیاهی و قسمتهای مختلف سلول گیاه پی برده باشد

جلسه دوم: روابط آبی گیاه

• آب
• انتقال آب
• حرکت آب در سلول و بافت گیاه
• تعرق
• تبادل گازی
• خاک
• سازش گیاه به کم آبی
با مطالعه مطالب مربوط به عناوین بالا به نقش آب و رابطه اش با گیاه پی برده باشد

جلسه سوم: جذب و انتقال عناصر غذایی

• جذب آب
• انتقال عناصر غذایی از خاک به ریشه
• جابه‎جایی یون‌ها و مواد از عرض غشاء
• شیب الکتروشیمیایی و جابه‎جایی یون‌ها
• ناقلین درون غشایی
با مطالعه مطالب مربوط به عناوین بالا با نحوه جذب مواد غذایی از خاک به ریشه و حرکت آن در گیاه آشنا شده باشد

جلسه چهارم: تغذیه معدنی گیاه

• عناصر معدنی ضروری
• مقدار عناصر غذایی مورد نیاز گیاه
• عناصر غذایی ماکرو
• عناصر غذایی میکرو
• سایر عناصر غذایی مورد نیاز
با مطالعه مطالب مربوط به عناوین بالا به اهمیت و نقش عناصر غذایی در گیاه پی برده باشد

جلسه پنجم: زیست‌شناسی نور و فتوسنتز و برگ

• ماهیت نور
• گیرنده های نوری
• فتوسنتز در برگ
• برگ و تبادل گازی
• کلروپلاست
با مطالعه مطالب مربوط به عناوین بالا به ماهیت نور و نقش آن در شروع فتوسنتز در گیاه پی برده باشد

جلسه ششم: فتوسنتز

• زنجیره انتقال الکترون فتوسنتزی
• فسفریلاسیون نوری
• چرخه احیای کربن فتوسنتزی
• فتوسنتز در گیاهان ??
• تنفس نوری
• متابولیسم اسید کراسولاسه (CAM)
• انتقال و توزیع مواد فتوسنتزی
با مطالعه مطالب مربوط به عناوین بالا با واکنش‌های نوری و مستقل از نور فتوسنتز آشنا شده باشد

جلسه هفتم: تنفس سلولی

• اکسیداسیون مواد فتوسنتزی توسط تنفس سلولی
• متابولیسم نشاسته
• متابولیسم ساکاروز و فروکتان‌ها
• گلیکولیز
• متابولیسم لیپیدها
• عوامل موثر بر تنفس
با مطالعه مطالب مربوط به عناوین بالا به اهمیت و نقش تنفس سلولی در گیاه پی برده باشد

جلسه هشتم: رشد و نمو گیاهی

• هورمون گیاهی
• اکسین
• جیبرلین
• سیتوکنین
• آبسیزیک اسید
• اتیلن
• جوانه زنی بذر
با مطالعه مطالب مربوط به عناوین بالا با عوامل موثر بر رشد و یا ممانعت کننده از رشد گیاه و نحوه رویش بذر آشنا شده یاشد

جلسه نهم: دستگاه گوارش

دستگاه گوارش: انجام هضم و جذب هر یک از مواد
غذایی سه گانه و مکانیسم جذب مواد
شیره لوزالمعده، ، روده بزرگ وعمل آن، پرده صفاق، اعمال کبد، کیسه صفرا ، ترکیب و اعمال صفرا

جلسه دهم: غدد اندو کرین

غدد اندو کرین: واسطه های شیمیایی، تقسیم بندی هورمون ها، اعمال و ارتباط هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز قدامی و خلفی، هورمون رشد، مشخصات غده تیروئید را از نظر آناتومیک و بافتی.
نحوه ساخت هورمونهای تیروییدی و مواد مورد نیاز برای سنتز.
نحوه آزادی تیروکسین و تری یدوتیرونین،
نقش هورمونهای تیروئیدی را در رونویسی از ژنهای هسته
تاثیر هورمونهای تیروئیدی را بر فعالیت متابولیک سلولها
تاثیر هورمونهای تیروئیدی را بر رشد.
اثرات هورمونهای تیروئیدی را بر مکانیسم های اختصاصی بدن.

جلسه یازدهم: غدد اندوکرین

غدد اندوکرین: مشخصات غدد آدرنال را از نظر آناتومیک و بافتی
اعمال مینرالوکورتیکوئیدها و اثرات آلدوسترون بر کلیه و بافتهای هدف دیگر آن
تاثیر گلوکوکورتیکوئیدها وکوورتیزول بر متابولیسم کربوئیدراتها وچربیها و پروتئینها
نقش کورتیزول در استرس و التهاب.
اثرات کورتیزول را بر بافتهای مختلف بدن.
مکانیسم سلولی اثر کورتیزول
نحوه تنظیم ترشح کورتیزول
نقش آندروژنهای فوق کلیه
اختلالات مربوط به ترشحات قشر فوق کلیه
تاثیر انسولین را بر متابولیسم کربوئیدراتها، چربیها و پروتئینها
نحوه کنترل ترشح انسولین
عوامل موثر بر تحریک ترشح انسولین
عملکرد گلوکاگون و اثرات گلوکاگون بر متابولیسم گلوکز
اعمال سوماتوستاتین

جلسه دوازدهم: آناتومی و فیزیولوژِی استخوان

آناتومی و فیزیولوژِی استخوان
میزان کلسیم وفسفات را در پلاسما و مایع خارج سلولی
ساختمان بافتی استخوان وتشکیل وجذب استخوان و تغییر شکل استخوان
مکانیسم رسوب و جذب کلسیم وفسفات در بافت استخوان و تعادل آنها را با مایعات خارج سلولی

منابع

مبانی فیزیولوژی گیاهی… امید یونسی، علی مرادی و محمد اسماعیل‎پور
فیزیولوژی گیاهی… فروغ مرتضائی‎نژاد و امیرطاهر شیرانی
فیزیولوژی گیاهی… علی گنجعلی، مریم زارع حسن‌آبادی و آزاده صفاریزدی
فیزیولوژی گیاهی… رمضانعلی خاوری‌نژاد
مقدمه‌ای بر فیزیولوژی گیاهی… ویلیام. ج. هاپکینز

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!