ژورنال کلاب های دانشجویان علوم آزمایشگاهی در نیمسال 98-99

ردیف استاد موضوع
1 آقای دکتر حبیبی تازه های آزمایشگاهی کوید 19
2 آقای دکتر حبیبی آشنایی با تست جدید SDFA
3 آقای دکتر حبیبی crispr cas9 و درمان تالاسمی
4 دکتر حسین جاوید پروبیوتیک ها و ارتباط آنها با سرطان
5 دکتر حسین جاوید مزانشیمال استم سل ها و نقش های درمانی آن ها در سرطان
6 دکتر حسین جاوید   آشنایی با تکنیک CRISPR/Cas9 برای درمان بیماری ه
ژورنال کلاب های دانشجویان علوم آزمایشگاهی در نیمسال 972
ردیف نام و نام خانوادگی موضوع تاریخ
 1 خانم دکتر کیفی بیماری متیل مالونیک اسیدمی و روش های تشخیص آزمایشگاهی آن 97/12/9
 2 محمد سویزی پیشرفت های علم پزشکی در درمان بیماری های قلبی عروقی به کمک سلول های بنیادی 97/12/12
 3 یاسین بورقی نقش و اهمیت microRNA ها در تشخیص و پیش آگهی و درمان سرطان پروستات 97/12/23
4 اعظم ابوترابی چشم انداز circular RNA بر روی سرطان 98/03/08
تقویم ژورنال کلاب های نیمسال اول 98-97

ردیف تاریخ استاد موضوع
1 1397/07/10 آقای دکتر حبیبی تعیین دوز مصرفی وارفارین و پلاویکس با توجه به ژنتیک هر فرد و کنترل کیفی انجام تست های انعقادی
2 1397/07/24 آقای یعقوبی Discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation
3 1397/08/15 آقای مختاریه Identification of pre-analytical Errors in Laboratory Testing
شناسایی خطاهای پره آنالتیک در تست های آزمایشگاهی
4 1397/08/29 آقای پریزاده  The association between non-alcoholic fatty liver disease and colorectal cancer
ارتباط بین بیماری کبد چرب غیر الکلی و کانسر کولورکتال
5 1397/09/20 آقای دکتر منصوری کاربرد توالی یابی در تشخیص عفونت های بالینی باکتریایی
6 1397/09/27 آقای طلوع     روش های مختلف نگهداری سویه های باکتریایی
تقویم ژورنال کلاب های نیمسال اول 96-97
ردیف تاریخ برگزاری موضوع جلسه ارائه دهنده توضیحات
1 1397/03/06 نقص بیوتینیداز و روش های تشخیصی آقای محمدی با راهنمایی آقای مختاریه
2 1397/02/16 اپی ژنتیک و کاربرد آن- بیماری نیمن پیک و تکنیکهای نوین تشخیص آن خانم ناطقی
خانم بالدی
با راهنمایی خانم دکتر کیفی
3 1397/02/09 عفونتهای منتقله در آزمایشگاههای تشخیص طبی و روش های پیشگیری خانم هاشمی
4 1396/09/29 مروری بر انواع روش های استخراج DNA و بحث در مورد روشی ساده و ارزان برای استخراج و تخلیص DNA آقای پوراسماعیل
5 1396/09/08 روش های نوین در تشخیص و درمان بیماری فنیل کتونوریا آقای پریزاده
6 1396/08/24 MLPA technique and applications خانم دکتر کیفی
7 1396/08/03 Modeling Kick-Kill Strategies toward HIV Cure آقای طلوع
8 1396/07/19 New Aspects of the Biology of Neutrophil Extracellular
Traps
آقای یعقوبی
9 1396/07/05 DNA origami applications in cancer therapy خانم حمید
10 1396/06/29 Magnetic-Immuno-Loop-Mediated Isothermal Amplification Based on DNA Encapsulating Liposome for the Ultrasensitive Detection of P-glycoprotein  دکتر منصوری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!