نام و کد درسبیماری شناسی 2
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازبیماری شناسی 1
استاد درسدکتر اندیشه نوروزیان استاد
پست الکترونیک استادNorouziana[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی کلی با بیماری های دستگاه خون و نئوپلاسم، غدد، اعصاب، دستگاه ادراری تناسلی

اهمیت و ضرورت درس

در این درس دانشجویان با بیماری های شایع در  دستگاه خون و نئوپلاسم، غدد، اعصاب، دستگاه ادراری تناسلی، تظاهرات و اصول درمان آن آشنا می شوند.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: آشنایی با بیماری های غدد

دانشجویان می توانند بیماری های مربوط به غده هیپوفیز را شرح دهند.

جلسه دوم: آشنایی با بیماری های غدد

دانشجویان می توانند بیماری های مربوط به غده تیروئید و آدرنال را شرح دهند.

جلسه سوم: آشنایی با بیماری های غدد

دانشجویان می توانند بیماری های مربوط به غده پانکراس را شرح دهند.

جلسه چهارم: آشنایی با بیماری های کلیه و مجاری ادراری

دانشجویان می توانند بیماری های مربوط به کلیه از جمله بیماری های التهابی، سنگ و تومور  و جراحی های مربوطه را شرح دهند.

جلسه پنجم: آشنایی با بیماری های کلیه و مجاری ادراری

دانشجویان می توانند بیماری های مربوط به مثانه و مجاری ادراری از جمله بیماری های التهابی، سنگ و تومور  و جراحی های مربوطه  را شرح دهند.

جلسه ششم: آشنایی با بیماری های کلیه و مجاری ادراری

دانشجویان می توانند بیماری های مربوط به دستگاه تناسلی از جمله پروستات، بیضه و رحم و جراحی های مربوطه را شرح دهند.

جلسه هفتم: آشنایی با بیماری های اعصاب

دانشجویان می توانند بیماری های  عصبی و عروقی مغز را شرح دهند.

جلسه هشتم: آشنایی با بیماری های اعصاب

دانشجویان می توانند تومورهای مغزی و جراحی های مغز را شرح دهند.

جلسه نهم: آشنایی با بیماری های اعصاب

دانشجویان می توانند بیماری های التهابی مغز را شرح دهند.

جلسه دهم: امتحان میان ترم

امتحان میان ترم

جلسه یازدهم: آشنایی با بیماری های خون

دانشجویان می توانند انواع کم خونی مادرزادی را شرح دهند.

جلسه دوازدهم: آشنایی با بیماری های خون

دانشجویان می توانند انواع کم خونی اکتسابی را شرح دهند.

جلسه سیزدهم: آشنایی با بیماری های خون

در  دانشجویان می توانند انواع بیماری های خونریزی دهنده را شرح دهند.

جلسه چهاردهم: آشنایی با بیماری های خون و نئوپلاسم

دانشجویان می توانند انواع تومورهای خوش خیم و بدخیم، طبقه بندی و نامگذاری آن را شرح دهند.

جلسه پانزدهم: آشنایی با بیماری های خون و نئوپلاسم

دانشجویان  می توانند  تظاهرات بالینی تومورهای خوش خیم و بدخیم را شرح دهند.

جلسه شانزدهم: آشنایی با بیماری های خون و نئوپلاسم

دانشجویان با اصول درمان و جراحی تومورهای خوش خیم و بدخیم آشنا می شوند.

منابع

بیماری های داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!