خون شناسی پزشکی

معرفی رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

رشته خون شناسی شاخه ای از مجموعه آزمایشگاه بالینی و تحقیقاتی است که توسط دانش آموختگان این رشته به منظور پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای خونی انسان با به کارگیری اصول، روشها و فناوری‌های نوین در عرصه‌های بالینی پزشکی و پژوهشی با هدف ویژه بهبود و ارتقای سلامت ایجاد شده، و در دو دهه اخیر با شتاب زیادی رشد و توسعه یافته است. در این مطلب که توسط گروه علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی وارستگان تهیه شده است به معرفی کارشناسی ارشد رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون  می‌پردازیم.

بازار کار :

  • آزمایشگاههای تشخیصی و تحقیقاتی بکار گیری  سلولهای بنیادی در پیوند مغز استخوان
  • آزمایشگاه های تشخیصی و تحقیقاتی بکارگیری سلولهای بنیادی در پیوند بند ناف
  • بخش تخصصی خونشناسی آزمایشگاههای تشخیص طبی ( شامل ، مورفولوژی، سیتوشیمی ، فلوسایتومتری ، انعقاد و بانک خون )
  • شرکتهای دانش بنیان تولیدات آزمایشگاهی
  • شرکت های تهیه و فروش دستگاههای تخصصی خون شناسی و مواد مصرفی آنها
  • هیئت علمی و مدرس دانشگاه های علوم پزشکی

مقاطع تحصیلی

چشم انداز رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

امروزه ارتباط بالین و تشخیص های آزمایشگاهی در حیطه خون شناسی بیشتر و گسترده شده است. در سایه این تحولات سریع و روزافزون امروزه می توان از رشته خون شناسی بعنوان یکی از گرایشها یا شاخه های توسعه یافته و تکمیل کننده نیاز درمان و تشخیص پزشکی نام برد. انتظار می رود طی سال های آینده با حضور دانش آموختگان این رشته در کشور، ایران سهم قابل قبولی را در زمینه تولید و ارائه خون شناسی به جامعه پزشکی و علمی جهانی به ویژه در منطقه کسب نماید.

توانمندسازی نیروها، ثروت آفرینی، افزایش سهم در روند توریسم درمانی و تعامل فعال با مراکز معتبر علمی جهان از چشم اندازهای این دانش می باشد. با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه خون شناسی و مراکز درمانی بیماریهای خونی و حضور همکاران بالینی در رشته هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان و اطفال و بیمارستانهای تخصصی و فوق تخصصی در این زمینه باعث شده علی رغم گسترش محدوده بالینی، نیاز به تربیت افراد متخصص با گرایش های تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی  افزایش یابد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!