نام و کد درساصول مدیریت
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیاز-
استاد درسدکتر مصطفی جهانگیر – دکتر الهه ناصری نژاد
پست الکترونیک استادmjahangir[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی با اصول مدیریت فردی و سازمانی

اهمیت و ضرورت درس

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: بیان طرح، اهمیت، اهداف و برنامه های درس علایق، اولویت‌ها و خودآگاهی شغلی (Job Awareness)

آشنایی با اهداف درس و افزایش خودآگاهی شغلی

جلسه دوم: نگارش Resume و CV

نگارش Resume و CV فارسی و انگلیسی

جلسه سوم: مصاحبه شغلی (Job Interview)

توانایی انجام مصاحبه شغلی موفق

جلسه چهارم: استعدادیابی شغلی (Job Talent)

آشنایی با علایق و استعدادهای شغلی

جلسه پنجم: تفکر سیستمی (System Thinking)

آشنایی با نحوه تفکر سیستمی

جلسه ششم: ایده پردازی و خلاقیت (Ideation & Creativity)

آشنایی با روش های ایده پردازی و تقویت خلاقیت

جلسه هفتم: مذاکره، تاثیرگذاری و اقناع مخاطب (Negotiation & Persuasion)

آشنایی با تکنیک های مذاکره و اقناع مخاطب

جلسه هشتم: برندسازی فردی (Personal Branding)

آشنایی با روش های برندسازی فردی و توسعه برند شخصی

جلسه نهم: طرح کسب و کار (Business Plan)

توانایی نگارش طرح کسب و کار

جلسه دهم: مدل های کسب و کار (Business Models)

آشنایی با انواع مدل های کسب و کار و انتخاب مناسبترین مدل

جلسه یازدهم: سازماندهی، نمودار سازمانی، شرح شغل، حیطه نظارت، قدرت و اختیار (Organizing)

آشنایی با انواع مفاهمی سازماندهی و انواع ساختارهای سازمانی و نحوه نگارش شرح شغل

جلسه دوازدهم: رهبری (Leadership)

آشنایی ویژگی ها و مهارت های موردنیاز رهبر

جلسه سیزدهم: ارتباطات سازمانی و مکاتبات اداری (Organizational Communications & administrative correspondence)

آشنایی با ارتباطات سازمانی و نحوه نگارش مکاتبات اداری

جلسه چهاردهم: آینده پژوهی (Future Study)

شناخت روندها و تحولات آینده با تاکید بر آینده فناوری اطلاعات سلامت

جلسه پانزدهم: هوش هیجانی در زندگی و محیط کار 1 (Emotional Intelligence)

شناخت مولفه های هوش هیجانی در زندگی و محیط کار و نحوه تقویت آن

جلسه شانزدهم: هوش هیجانی در زندگی و محیط کار 2 (Emotional Intelligence)

شناخت مولفه های هوش هیجانی در زندگی و محیط کار و نحوه تقویت آن

منابع

منابع:

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!