نام و کد درساقدامات جراحی، خدمات تشخیصی، درمانی و ملزومات مصرفی پزشکی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات17 جلسه
پیش نیازبیماری شناسی 3
استاد درسحسین ملازمیان
پست الکترونیک استادmolazemian80 [at] yahoo.com

اهداف درس

آشنایی فراگیران با اقدامات جراحی، خدمات تشخیصی درمانی و ملزومات مصرفی پزشکی. جهت بررسی کامل فرم های اعمال جراحی برای اختصاص کد های مربوط به سیستم های طبقه بندی اقدامات جراحی به نحوی که دانشجو بتواند تعرفه این اقدامات را با استفاده از کتاب ارزش های نسبی خدمات ومراقبت های سلامت در بیماران بستری وسرپایی محاسبه نماید.

شرح درس:

معرفی اقدامات جراحی، خدمات تشخیصی درمانی و ملزومات مصرفی پزشکی

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: آشتایی با ملزومات روتین ومصرفی بیمارستانی

با انواع ملزومات مصرفی پزشکی (اتاق عمل ،بخش های کلینیکی وپارا کلینیکی)

جلسه دوم: آشنایی با جراحیهای زنان و ملزومات مصرفی آن

سزارین و ملزومات مصرفی آن را شرح دهد.
روشهای مختلف TL و ملزومات مصرفی آن را شرح دهد.

جلسه سوم: آشنایی با جراحیهای زنان و ملزومات مصرفی آن

عمل های هیسترکتومی –کلپورافی- کیست تخمدان را شرح داده وملزومات مصرفی هر عمل را نام ببرد

جلسه چهارم: آشنایی با اعمال جراحی گوش وحلق وبینی

سپتوپلاستی ورینو پلاستی وملزومات آن را شرح دهد .
عمل ها رایج گوش را توضیح دهد .

جلسه پنجم: آشنایی با خدمات تشخیصی و درمانی(1)

در مورد دیالیز و انواع آن توضیح دهد
در مورد مشاوره ژنتیک توضیح دهد.
در مورد اندوسکوپی و لاپاراسکوپی توضیح دهد

جلسه ششم: آشنایی با جراحیهای ارولوژی و ملزومات مصرفی آن

نفرکتومی و ملزومات مصرفی آن را شرح دهد.
TUL و ملزومات مصرفی آن را شرح دهد.
هایپرتروفی خوش خیم پروستات و کانسر پروستات را تعریف و روشهای چراحی آن را شرح دهد.

جلسه هفتم: آشنایی با جراحیهای ارولوژی و ملزومات مصرفی آن

1جراحی واریکوسلتومی و ملزومات مصرفی آن را توضیح دهد.
جراحی هیدروسلکتومی و ملزومات مصرفی آن را توضیح دهد. جراحی پیوند کلیه و ملزومات مصرفی آن را شرح دهد.

جلسه هشتم: آشنایی با جراحیهای -اعصاب و ملزومات مصرفی آن

هماتومهای مغزی و ملزومات مصرفی آن را شرح دهد.
کرانیوسینوستوزیس و ملزومات مصرفی آن را شرح دهد
.هیدروسفالی و ملزومات مصرفی آن را شرح دهد
آنوریسم مغزی و ملزومات مصرفی آن را شرح دهد
رانیوتومی و ملزومات مصرفی آن را شرح دهد

جلسه نهم: آشنایی با جراحیهای گوارش و ملزومات مصرفی آن

جراحی آپاندکتومی و ملزومات مصرفی آن را توضیح دهد –
جراحی هرنی و ملزومات مصرفی آن را توضیح دهد –
جراحی گاسترکتومی و ملزومات مصرفی آن را شرح دهد
بالون زدن معده و و ملزومات مصرفی آن را شرح دهد
گاسترکتومی اسلیو و ملزومات مصرفی آن را شرح دهد

جلسه دهم: آشنایی با جراحیهای ارتوپدی و ملزومات مصرفی آن

انواع شکستگیها، گذاشتن پیچ و پلاک و ملزومات مصرفی آن را شرح دهد
جراحی DHS و گامانیل و ملزومات مصرفی آن را شرح دهد

جلسه یازدهم: امتحان میان ترم (کتبی یا آنلاین)

امتحان میان ترم (کتبی یا آنلاین)

جلسه دوازدهم: آشنایی با جراحیهای ارتوپدی و ملزومات مصرفی آن

آرتروپلاستی مفصل فمور و ملزومات مصرفی آن را شرح دهد
اینترلاک استخوان ران و ملزومات مصرفی آن را شرح دهد

جلسه سیزدهم: آشنایی با جراحیهای قلب و ملزومات مصرفی آن

جراحی CABG و وملزومات مصرفی آن را شرح دهد
جراحی تعویض دریچه قلب و ملزومات مصرفی آن را شح دهد.

جلسه چهاردهم: آشنایی با جراحی های تنفس و ملزومات مصرفی آن

چست تیوب گذاری و ملزومات مصرفی آن را شح دهد.
جراحی ریه و ملزومات مصرفی آن را شرح دهد.

جلسه پانزدهم: آشنایی با جراحیهای چشم و ملزومات مصرفی آن

جراحی کاتاراکت و ملزومات مصرفی آن را شرح دهد.
جراحی گلوکوم و ملزومات مصرفی آن را شرح دهد.

جلسه شانزدهم: آشنایی با خدمات تشخیصی و درمانی

در مورد نوار قلب، نوار مغز، توضیح دهد.
در مورد تست ورزش توضیح دهد.
در مورد اکوکاردیوگرافی توضیح دهد.

جلسه هفدهم: آشنایی با خدمات تشخیصی و درمانی

در مورد ادیومتری و اپتومتری توضیح دهد.
در مورد اسپیرومتری توضیح دهد.
در مورد نوار عصب و عضله توضیح دهد.
در مورد شیمی درمانی توضیح دهد.

منابع

1- اصول جراحی شوارتز، اخرین ویرایش
2- کاملترین مرجع تستهای تشخیصی و ازمایشگاهی ترجمه دکتر مهرداد صلاحی، آخرین ویرایش

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!