کارگاه ها و دوره های برگزار شده در سال تحصیلی 98-97(مهر 97، بهمن 98)
ردیف نام کارگاه شرکت کننده داخلی شرکت کننده بیرونی مدرس کارگاه
1 آشنایی با بخش هماتولوژی آزمایشگاه تشخیص طبی 11 نفر دکتر حبیبی
2 از اهدای خون تا بانک خون 14 نفر آقای یعقوبی
3 آنچه دانشجویان کاراموزی باید بدانند؟ 34 نفر دکتر حبیبی
آقای مختاریه
4 آنالیز ادرار 12 نفر آقای مختاریه
5 تشریح حیوانات آزمایشگاهی 14 نفر آقای یعقوبی
6 تکنینک الایزا 12 نفر 1 نفر آقای مختاریه
7 استاندارد سازی در آزمایشگاه میکروب شناسی پزشکی 7 نفر 1 نفر آقای طلوع
8 آشنایی پایگاه های اطلاعاتی بیوانفورماتیک پزشکی 10 نفر دکتر کیفی
9 طراحی پرایمر 10 نفر دکتر حبیبی
10 آنالیز و شستشوی اسپرم جهت IUI (تئوری و عملی) 23 نفر 2 نفر آقای یعقوبی
دکتر حبیبی
11 Non-invasive Prenatal Testing (NIPT) Using Cell-Free DNA 42 نفر خانم بهار محمدی
12 تفسیر داده های آزمایشگاهی برای رشته علوم آزمایشگاهی 57 آقای دکتر کرامتی
کارگاه های برگزار شده با همکاری گروه علوم آزمایشگاهی در یک سال تحصیلی: 12 کارگاه
شرکت کنندگان داخلی : 246 نفر
شرکت کنندگان بیرونی: 4 نفر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!