مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)
رشته های: بیوشیمی، زیست فناوری، ژنتیک انسانی

دروس مربوطه نام مراجع معرفی شده مولفین و مترجمین
بیوشیمی عمومی
 1. Text book of Biochemistry- Devlin
 2. Biochemistry- Stryer
 3. Principle of Biochemistry

استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بلامانع است.

زیست شناسی سلولی و ملکولی Molecular Cell biology H.Lodish و همکارن.آخرین ویرایش
ژنتیک اصول ژنتیک پزشکی امری
ژنتیک مولکولی پزشکی( در هزاره سوم) جلد 1و2
Medical Molecular Genetics
Principles of Genetics
ترجمه و تالیف دکتر محمدرضا نوری دلوئی- ویرایش پانزدهم(2017) چاپ نخست برگزیده کتاب فصل 1386 و برگزیده تقدیر 1388 جمهوری اسلامی ایران- انتشارات جامعه نگر
تالیف دکتر محمدرضا دلوئی- انتشارات سامر- سال 1391( کتاب برگزیده فصل،1388 و برگزیده کتاب سال 1389 جمهوری اسلامی ایران)- آخرین ویرایش
Oxford university press- Last edition
Hoffee,Patrica A.Last edition
شیمی آلی و عمومی شیمی آلی موریسون بوید(کتاب کامل)- مترجم دکتر یاوری
میکروب شناسی Microbiology
Microbiology
Zisse Microbiology
Diagnostic Microbiology
Microbiology
Walker and et al
Jawetz and et al
Jokike and et al
Finegulld(Baily and scoit)
Murray

مجموعه علوم آزمایشگاهی (2)
رشته های: ایمنی شناسی، خون شناسی (هماتولوژی)

دروس مربوطه نام مراجع معرفی شده مولفین و مترجمین
ایمنی شناسی ایمنولوژی
ایمنولوژی
اصول و تفسیر آزمایش های سرولوژی بالینی
Medical Immunology
Cellular and Molecular Immunology
و یا ترجمه فارسی آنها
ایوان رویت
دکتر محمد وجگانی
دکتر پرویز پاکزاد
Stites et al
Abul K. Abass et al
زیست شناسی سلولی و ملکولی Molecular Cell biology H.Lodish و همکارن.آخرین ویرایش
بیوشیمی
 1. Text book of Biochemistry- Devlin
 2. Biochemistry- Stryer
 3. Principle of Biochemistry

استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بلامانع است.

خون شناسی و بانک خون Essential Hematology
Clinical Diagnosis
Practical Hematology
Text Book of Blood Banking and Transfusion Medicine
خون شناسی پزشکی
Hoffbrand
Davidson and Henry Dacie
Sally. V. Rudmann
مجتبی طبرستانی، جلید 1و2 ،مشهد ، نشر سنبله 1388
میکروب شناسی Microbiology
Microbiology
Zisse Microbiology
Diagnostic Microbiology
Microbiology
Walker and et al
Jawetz and et al
Jokike and et al
Finegulld(Baily and scoit)
Murray

مجموعه علوم آزمایشگاهی (3)
رشته های: انگل شناسی، قارچ شناسی، میکروب شناسی، ویروس شناسی

دروس مربوطه نام مراجع معرفی شده مولفین و مترجمین
باکتری شناسی Microbiology
Microbiology
Zisse Microbiology
Diagnostic Microbiology
Microbiology
Walker and et al
Jawetz and et al
Jokike and et al
Finegulld(Baily and scoit)
Murray
زیست شناسی سلولی و ملکولی Molecular Cell biology H.Lodish و همکارن.آخرین ویرایش
انگل شناسی
 1. Marker and Voges 2006, Medical Parasitology

که توسط اساتید معتبر انگل شناسی ترجمه شده است.

 1. تک یاخته شناسی پزشکی تالیف دکتر غلامحسین ادریسیان، دکتر مصطفی رضائیان، دکتر مهدی قربانی، دکتر حسین کشاورز، دکتر مهدی محبعلی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران و انتشارات ایده نوین. ویرایش دوم 1394
 2. بیماری های انگلی در ایران تالیف دکتر اسماعیل صائبی. آخرین ویرایش

لیست منابع برای مطالعه بیشتر:

 1. کرم شناسی پزشکی تالیف دکتر فریدون ارفع. آخرین ویرایش
 2. انگل لیشمانیا و لیشمانیوزها تالیف دکتر ابوالحسن ندیم، دکتر عزت الدین جوادیان، دکتر مهدی محبعلی و دکتر علی ضامن مومنی. انتشارات نشر دانشگاهی. آخرین ویرایش
قارچ شناسی قارچ شناسی پزشکی جامع
قارچ شناسی پزشکی و روشهای تشخیص آزمایشگاهی
قارچ شناسی پزشکی( روشهای عملی)
دکتر فریده زینی- دکتر امیرسید علی مهبد- دکتر امامی- انتشارات دانشگاه تهران. آخرین چاپ
دکتر شهلا شادزی- انتشارات گلبهار-اصفهان آخرین چاپ
اونس و ریچاردسن- ترجمه دکتر علیرضا خسروی
ویروس شناسی Medical Mirobiology
Medical Mirobiology
E.Jawetz
Zinsser
ایمنی شناسی ایمنولوژی
ایمنولوژی
ایوان رویت
دکتر محمد وجگانی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!