علوم آزمایشگاهی

طول دوره و ساختار دروس رشته علوم آزمایشگاهی:

طول دوره و نظام آموزشی درسهای رشته علوم آزمایشگاهی مطابق آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه‏ ریزی علوم پزشکی است. لیست دروس رشته علوم آزمایشگاهی  را اینجا میتوانید مشاهده کنید.

نام دروس رشته علوم آزمایشگاهی  :

شیمی عمومی بافت شناسی انگل شناسی 1 آسیب شناسی عمومی باکتری شناسی پزشکی ایمونوهماتولوژی کارآموزی 2
آزمایشگاه شیمی عمومی آزمایشگاه بافت شناسی آزمایشگاه انگل شناسی 1 آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی تضمین کیفیت در آزمایشگاه
زیست شناسی سلولی ملکولی میکروب شناسی عمومی ایمنی شناسی پزشکی 1 خون شناسی 1 خون شناسی 2 انگل شناسی 2 اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه
آناتومی نظری آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی1 آزمایشگاه خون شناسی 1 آزمایشگاه خون شناسی 2 آزمایشگاه انگل شناسی 2 کارآموزی در عرصه
مقدمات آزمایشگاهی فیزیولوژی بیوشیمی پزشکی 1 قارچ شناسی پزشکی بیوشیمی پزشکی 2 هورمون شناسی آشنایی با بیماری های داخلی
فوریت های پزشکی آزمایشگاه فیزیولوژی آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1 آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2 آزمایشگاه هورمون شناسی تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام
زبان پیش بیوشیمی عمومی ویروس شناسی پزشکی فارماکولوژی و سم شناسی اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی 2 تفسیر موضوعی قرآن
کامپیوتر آزمایشگاه بیوشیمی عمومی فیزیک حیاتی آزمایشگاه فارماکولوژی و سم شناسی متون انگلیسی آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی 2 سمینار
تربیت بدنی 1 ادبیات کارآموزی1 بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی ژنتیک پزشکی اصول فنی و نگه داری تجهیزات آزمایشگاه اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا
روان شناسی عمومی زبان عمومی آمار حیاتی و روش تحقیق اندیشه اسلامی 2 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) تکنیک های مولکولی و پیشرفته آزمایشگاهی تربیت بدنی 2
اندیشه اسلامی 1 روش های مطالعه و یادگیری دانش خانواده و جمعیت قانون اساسی تاریخ امامت

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!