بازارکار رشته تغذیه

تغذیه، علم آشنایی با مواد غذایی و مکانیسم آن ها در بدن موجود زنده، ارزش مواد غذایی، مطالعه و تاثیر تغذیه در دوره های مختلف زندگی و تغذیه و رژیم درمانی به صورت بالینی در بیماری ها و حفظ سلامت و تناسب اندام افراد می باشد. در واقع علم تغذیه افراد را در رسیدن به یک تغذیه مناسب یاری می کند.
اصول‌ علم‌ تغذیه‌، ارزش‌ مواد غذایی‌، رژیم‌ درمانی‌ و نحوه‌ تغذیه‌ مناسب‌ از ارکانهای علم تغذیه می باشند.

این رشته در گروه شغلی بهداشت و درمان قرار میگیرد.

توانایی‌های‌ لازم جهت کار در رشته تغذیه

متخصص تغذیه باید به علم تغذیه اشراف کامل داشته و از آخرین اطلاعات و دستاوردهای این حوزه آگاه باشد. علاوه بر این بدلیل ارتباط تنگاتنگ رشته تغذیه با علم مشاوره و روانشناسی، باید در کنار داشتن مهارت های ارتباطی مناسب، تاحدی با روانشناسی افراد آشنایی داشته تا بتواند برخورد مناسبی با مراجعان داشته و متناسب با وضعیت جسمی و روحی آنها، برنامه و رژیم غذایی شان را تهیه نموده و توانایی توضیح و آموزش مباحث مختلف به همه افراد در هر سطحی را داشته باشد. به همین دلیل افرادی که از قدرت مشاوره خوبی برخوردار باشند می توانند در رشته تغذیه موفق باشند . همچنین با توجه به کار کلینیکی رشته تغذیه یک فارغ التحصیل رشته تغذیه باید علاقه مند به کار بالینی بوده و صبر و توانایی لازم جهت ایجاد انگیزه در افراد برای تغییر عادات غذایی و دنبال کردن رژیم غذایی را داشته باشد.

موقعیت‌ شغلی‌ و بازار کار رشته تغذیه
موقعیتهای شغلی کارشناسان تغذیه به شکل کار بالینی، رژیم درمانی و کار کلینیکی، کار تحقیقاتی و اشتغال در صنعت خلاصه میشود.
 1. کار بالینی، رژیم درمانی و کار کلینیکی :
  • فارغ التحصیلان رشته تغذیه در مقطع کارشناسی می توانند با داشتن سرمایه، تجربه و شرایط لازم از سوی نظام پزشکی کشور پروانه تاسیس مطب اخذ کرده و به طور مستقل در مطب شخصی به کار کلینیکی بپردازند (بدون گذراندن طرح یا بدون نیاز به سابقه کار) .البته برای تمدید مجوز مطب سالیانه باید امتیاز های باز آموزی را از طریق شرکت در کنگره ها و کارگاه های علمی که در ارتباط با رشته تغذیه برگزار می شوند را کسب کنند.
  • همچنین امکان کار بالینی در مراکز بهداشت، درمانگاه ها و کلینیک های دولتی و خصوصی برای کارشناسان تغذیه وجود دارد.
  • در بیمارستان ها نیز کارشناسان تغذیه علاوه بر فعالیت بالینی به شکل مشاوره رژیم درمانی در بیماران بستری و سرپایی باید نظارت بر واحد آشپزخانه بیمارستان داشته و مدیریت بخش غذا در بیمارستان ها نیز یکی از وظایف آن ها به شمار می آید.
  • بدلیل ارتباط تنگاتنگ رشته تغذیه با برخی از تخصصهای پزشکی و نقش پررنگ رژیم درمانی در درمان بسیاری از بیماریها، تخصص هایی همچون کلیه، غدد، گوارش، داخلی و قلب و عروق  نیازمند یک فارغ التحصیل رشته تغذیه در کنار تیم درمانی خود هستند. لذا کارشناسان تغذیه می توانند در این کلینیک های تخصصی نیز به فعالیت بپردازند.
  • همچنین تهیه رژیم برای ورزشکاران در باشگاه های ورزشی و کارگران کارخانه ها نیز انجام دهد.
 2. کار تحقیقاتی :
  • امکان همکاری فارغ اتحصیلان تغذیه در مراکز و پژوهشکده های تحقیقاتی همچون پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم، قلب و عروق، اطفال و یا انیستیتو سرطان به عنوان یک محقق وجود دارد. البته معمولا مقاطع بالاتر این رشته یعنی کارشناسان ارشد و مخصوصا دکترای تخصصی تغذیه در مراکز تحقیقاتی مشغول بکار میشوند.
 3. اشتغال در صنعت :
  • کارشناسان تغذیه می تواند به عنوان کارشناس آزمایشگاه غذا و دارو ، مسئول فنی کارخانجات تولید مواد غذایی، مدیریت بخش غذا در کارخانجات و شرکت ها، کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی مشغول به کار شوند.
  • همچنین فارغ التحصیل تغذیه میتواند بعنوان همکار با شرکتهای تولید کننده دارو و مکملهای غذایی در بخش آموزش و ویزیتورینگ همکاری نماید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!