کتب مرتبط علوم تغذیه

نام کتاب مولف ناشر
Krause’s_Food_&_the_Nutrition_C Mahan, L. Kathleen Elsevier
Modern Nutrition in Health and Disease A.Catherine Roses Elsevier
اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه کرواس 2017 احمدرضا درستی مطلق انتشارات حیدری
تغذیه ورزشی سوزان لانهام انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز
اصول تغذیه پزشکی بر اساس سر فصل درس اصول تغذیه پزشکی ایندا کی دی بروین،کاترین پینا،الی ویتنی
ترجمه فرزاد شیدفر
انتشارات جامعه نگر
تغذیه مادرن در سلامت و بیماری 3 جلدی سارا مرادی انتشارات سینا طب و رودگون
اصول تشخیص و مداخله تغذیه ای /تغذیه در دوران ها ی زندگی / کراوس2017 وحید ملکی انتشارات حیدری
جدول ترکیبات مواد غذایی سمیرا ربیعی خسروی
کتاب معاینات بالینی و روش شرح حال گرفتن باربارا بیتز 2013 هند بوک دکتر آسیه شکیب انتشارات اندیشه رفیع
اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه کرواس 2017 احمدرضا درستی مطلق انتشارات حیدری
اصول تغذیه و رژیم درمانی کرواس 2017 عظیمه ایزدی انتشارات حیدری
DRS مرور جامع تغذیه سهیل عباسی انتشارات جامعه نگر -سالمی
دارو درمانی و تغذیه مهران ملکی مانی
IQB تغذیه همراه با پاسخنامه تشریحی2 جلدی (1396) دکتر نیاز محمدزاده هنرور انتشارات دکتر خلیلی
خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2016 (ویرایش سیزدهم) معصومه گلستان جهرمی انتشارات ارجمند

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!