دانش آموختگان ورودی مهر 91

ساجده جانداری

ساجده جانداری

 • ساجده جانداری
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: استاد علوم پزشکی وارستگان
آوا حسن پور

آوا حسن پور

 • آوا حسن پور
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: بیمارستان امید مشهد
ثمینه السادات عابدی

ثمینه السادات عابدی

 • ثمینه السادات عابدی
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: علوم تغذیه دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران
 • وضعیت اشتغال: -
علیرضا غفلتی

علیرضا غفلتی

 • علیرضا غفلتی
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: ارشد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یزد- دانشجو دکتری
 • وضعیت اشتغال: استاد علوم پزشکی وارستگان
نگین شیرپی

نگین شیرپی

 • نگین شیرپی
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: فیزیولوژی ورزشی موسسه آموزش عالی بینالود
 • وضعیت اشتغال: -
فاطمه اسحاقی زاده

فاطمه اسحاقی زاده

 • فاطمه اسحاقی زاده
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت امام خمینی تایباد
image

یگانه بکائیان

 • یگانه بکائیان
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: کارشناس تغذیه و رژیم درمانی مطب خصوصی نیشابور
نگار تاج‌محمدی

نگار تاج‌محمدی

 • نگار تاج‌محمدی
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شبکه بهداشت و درمان تایباد
سمانه حیدری

سمانه حیدری

 • سمانه حیدری
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: بیمارستان سجادیه تربت جام
نازنین ربانی

نازنین ربانی

 • نازنین ربانی
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: ارشد فیولوژی ورزشی
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت
مریم زینلی

مریم زینلی

 • مریم زینلی
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: بیمارستان تربت حیدریه
image

مهسا ساجدی

 • مهسا ساجدی
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت سرخس
افسانه کرمی

افسانه کرمی

 • افسانه کرمی
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: ارشد فیزیولوژی ورزشی و دکتری
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت مشهد
زینب کیافر

زینب کیافر

 • زینب کیافر
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: به صورت آنلاین رژیم درمانی
رضوان پور علی محمدی

رضوان پور علی محمدی

 • رضوان پور علی محمدی
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: ارشد علوم تغذیه
 • وضعیت اشتغال: کلینیک تخصصی رژیم درمانی در تهران
سعید جعفری

سعید جعفری

 • سعید جعفری
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: کارشناس سلامت آموزش پرورس نیشابور
شمیلا فروردین

شمیلا فروردین

 • شمیلا فروردین
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
آرزو ابراهیمی

آرزو ابراهیمی

 • آرزو ابراهیمی
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
نفیسه ملک

نفیسه ملک

 • نفیسه ملک
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
علی لطفی

لطفی سرتیپ ابادی-علی

 • علی لطفی سرتیپ ابادی
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

فاطمه سعادتی

 • فاطمه سعادتی
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: بیمارستان امام رضا-استخدام پیمانی
image

شادی علی آبادی

 • شادی علی آبادی
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: آزمایشگاه خصوصی بیرجند

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!