محمدکرمی

محمدکرمی


دانش آموختگان ورودی مهر 92

ابوالفضل آذریان

ابوالفضل آذریان

 • ابوالفضل آذریان
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • وضعیت اشتغال: -
زهرا شهریارپور

زهرا شهریارپور

 • زهرا شهریارپور
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: پایگاه بهداشت مشهد
سعیده لطفی

سعیده لطفی

 • سعیده لطفی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: کارشناس تغذیه بیمارستان واسعی سبزوار
سارا خوب فکر

سارا خوب فکر

 • سارا خوب فکر
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شبکه بهداشت تایباد
فاطمه براتی

فاطمه براتی

 • فاطمه براتی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شبکه بهداشت مشهد
مهرناز میرعاقل

مهرناز میرعاقل

 • مهرناز میرعاقل
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: فیزیولوژی ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
محمدکرمی

محمد کرمی

 • محمد کرمی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: تغذیه ورزشی دانشگاه مازندران
 • وضعیت اشتغال: -
image

آزاده صحرانورد

 • آزاده صحرانورد
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شبکه بهداشت مشهد
سمانه زرقانی

سمانه زرقانی

 • سمانه زرقانی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شبکه بهداشت سبزوار
زهرا نجاتی مقدم

زهرا نجاتی مقدم

 • زهرا نجاتی مقدم
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شبکه بهداشت مشهد
اکرم پور اسماعیلی

اکرم پور اسماعیلی فرگی

 • اکرم پور اسماعیلی فرگی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شبکه بهداشت مشهد
image

نیوشا خوجه زاده

 • نیوشا خوجه زاده
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت مشهد
پریسا عاشوری

پریسا عاشوری

 • پریسا عاشوری
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شبکه بهداشت مشهد
پوریا عزتی فر

پوریا عزتی فر

 • پوریا عزتی فر
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: بیمارستان امداد سبزوار
image

شیرین ضیائی فر

 • شیرین ضیائی فر
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت سبزوار
image

بهاره جعفری

 • بهاره جعفری
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: بیمارستان اهواز
پانیذ فشنگچی

پانیذ فشنگچی

 • پانیذ فشنگچی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: بیمارستان آریا
image

منصور احسان زاده

 • منصور احسان زاده
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: پایگاه بهداشت مشهد
image

سمانه رضایی

 • سمانه رضایی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت بجنورد
image

مهسا اشرفیان

 • مهسا اشرفیان
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مطب شخصی-بیمارستان فاروج
image

زهرا واله

 • زهرا واله
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در مطب دکتر مهدی زاده متخصص تغذیه
image

رضوان پور کاظمی نژاد

 • رضوان پور کاظمی نژاد
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان امداد سبزوار
image

زهرا قادری نجف آبادی

 • زهرا قادری نجف آبادی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: اتمام طرح-مطب خصوصی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!