آتنا نجم آبادی

دانش آموختگان ورودی بهمن 93

محمدامین سنوبری

محمد امین سنوبری

 • محمد امین سنوبری
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: ارشد علوم تغذیه
 • وضعیت اشتغال: -
ندا بلخانیان

ندا بل خانیان

 • ندا بل خانیان
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: ارشد تغذیه ورزشی
 • وضعیت اشتغال: -
فهیمه آزاده

فهیمه آزاده

 • فهیمه آزاده
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
فائزه آذین آرا

فائزه آذین آرا

 • فائزه آذین آرا
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
درسا رستگار مقدم

درسا رستگار مقدم

 • درسا رستگار مقدم
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در مرکز بهداشت وکیل آباد 65
آتنا نجم آبادی

آتنا نجم آبادی

 • آتنا نجم آبادی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: پیج تغذیه ای - مطب
ایمان ربانی

ایمان ربانی

 • ایمان ربانی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در مرکز بهداشت چناران
image

فاطمه مولوی

 • فاطمه مولوی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت ثامن و کلینیک خصوصی قاصدک
نیکتا شریعتمدار

نیکتا شریعتمدار

 • نیکتا شریعتمدار
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت
کوثر رنجبر

کوثر رنجبر

 • کوثر رنجبر
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!