برنامه کارآموزی بیمارستان

لیست آزمایشگاه های تعیین شده واحد کارآموزی در عرصه

مرکز مشخصات
آزمایشگاه بیمارستان ارتش خیابان بهار
آزمایشگاه بیمارستان بنت الهدی  خیابان بهار
آزمایشگاه نوین  نبش ابن سینا1 ساختمان پزشکان حکیم
بیمارستان جواد  بلوار وکیل اباد – ابتدای خیابان هنرستان
پردیس حافظ نبش بلوار حافظ
پردیس احمدآباد احمدآباد، مقابل بیمارستان قائم
درمانگاه پیروزی  بلوارپیروزی – میدان حر
جهاد مرکزی  ده دی – خیابان رازی
جهاد طلاب نشانی: طلاب – مفتح 4
بیمارستان مهرگان شهرک لشگر – بلوار فلاحی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!