مقاطع تحصیلی فناوری اطلاعات سلامت

لیست دانشگاه های دارای رشته کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی ارتش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده علوم پزشکی آبادان

رشته‌ی فناوری اطلاعات سلامت در مقطع ارشد در دو شاخه‌ی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی به آموزش نیروی متخصص می‌پردازد. این رشته‌ها در دانشگاه‌های زیر ارائه می‌گردد:

دانشگاههای دارای رشته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی کرمان  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

دانشگاههای دارای دکتری مدیریت اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی کاشان

همچنین بنا بر اعلام سازمان سنجش، کلیه فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی مورد تأیید (بدون توجه به نوع مدرک تحصیلی) می توانند در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته های امتحانی دلخواه در گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر و دامپزشکی (بجز کد رشته های امتحانی که شرط عنوان مدرک تحصیلی مشخص، در آنان اعمال و در جدول رشته‌های امتحانی درج گردیده) ثبت نام و شرکت نمایند. تحصیل در دوره کارشناسی ارشد منوط به قبولی در آزمون ورودی و گذراندن دروس پیش نیاز به تشخیص گروه آموزشی مربوط می‌باشد. لذا دانشجویان فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت امکان ورود در سایر رشته‌ها را نیز خواهند داشت که بطور ویژه دانشجویان در رشته‌های مدیریتی ، ارزیابی فناوری اطلاعات، اقتصاد بهداشت و اپیدمیولوژی، آموزش پزشکی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و یادگیری الکترونیک و… ورود پیدا می‌کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!