معرفی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (HIT)

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت یکی از رشته های کنکور ارشد وزارت بهداشت است. هدف این رشته شناسایی و تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران سطوح مختلف بهداشت و درمان در امور درمانی، آموزشی، پژوهشی، ایجاد و به کارگیری ابزارها و تکنیک های فناوری اطلاعات در جهت گردآوری، طبقه بندی و تحلیل اطلاعات و اطلاع رسانی در قالب رسانه های دستی و الکترونیک، القای تفکر مراقبت بهداشتی مبتنی بر اطلاعات در سازمان های مراقبت بهداشتی درمانی و گسترش دانش اطلاعات مراقبت بهداشتی بر پایه پژوهش می باشد.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

کلیه کارشناسی های علوم پزشکی، کارشناسی رشته های علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر (نرم افزار و سخت افزار)

وظایف دانش آموختگان کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فناوری اطلاعات سلامت دارای نقش های پژوهشی، آموزشی و مدیریتی خواهد بود.

آموزشی: تهیه بولتن های آموزشی، کارگاه های آموزشی، تدریس

پژوهشی: تحلیل نیازهای اطلاعاتی، گردآوری، طبقه بندی و تحلیل اطلاعات و اطلاع رسانی، همکاری در پروژه های سیستم های اطلاعات بهداشتی درمانی

مدیریتی:مدیریت بخش مدارک پزشکی، تدوین خط مشی ها، استراتژی ها و برنامه های مربوط به اطلاعات مراقبت بهداشتی

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت
کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی ، دکتر مقدسی
داده پردازی بهداشتی ، دکتر مقدسی
فناوری اطلاعات سلامت ، دکتر صدوقی ، رضایی ، صمد بیگ ، احتشامی
سیستم های اطلاعات مدیریت ، دکتر صدوقی ، شیخ طاهری ، میدانی
سامانه های دسته بندی اطلاعات پزشکی ، دکتر صفدری ، جمال پور
راهنمای جامع کدگذاری بیماری ها بر اساس ICD-10 ، دکتر احمدی ، دکتر شاهمرادی ، شیخ طاهری
مدیریت اطلاعات با SQL server ، امیر احمدی – زکیه پیری
Essentials of health information management principles& practices. Michelle A. Green, Mary Jo Bowe. Delmar. Last edition.
Health information management: concepts, principles, Kathleen M. LaTour .AHIMA. Last edition
Health care information systems: a practical approach for health care management Karen A. Wager, Frances Wickham Lee, John P. Glaser. Last edition
هندبوک برونر و سودارث – 2014 (و ترجمه های معتبر آن) (درس بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی)
کلیات پزشکی – منیر نوبهار و دکتر عباسعلی وفایی –  چاپ ششم 1394 (درس بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی)
برنامه نویسی به زبان< C ، تالیف مهندس عین الله جعفرنژاد قمی ، فصل های 1 تا 11 (کامپیوتر و ساختمان داده)
اصول ساختمان داده ها به زبان C ، تالیف هورویتز (Hurwitz) ، ترجمه های امیر علیخانزاده و جعفرنژاد قمی (کامپیوتر و ساختمان داده)

 

زبان انگلیسی عمومی
Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008
KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007
Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. انتشارات سمت (1391). Tehran: SAMT. 2013
.Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni .press 2000
Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications
Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge press un

ضرایب دروس رشته فناوری اطلاعات سلامت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

دروس امتحانی ضرایب
فناوری اطلاعات سلامت 3
مدیریت اطلاعات سلامت 3
بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی 2
سیستم های طبقه بندی اطلاعات سلامت 2
کامپیوتر و ساختمان داده 2
زبان عمومی 2

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت در سال 98

دانشگاه دولتی دوره شهریه پرداز جمع کل
ارومیه 4 2 6
اصفهان 2 0 2
اهواز 4 0 4
ایران 4 1 5
بندرعباس 4 0 4
تبریز 4 2 6
تهران 3 1 4
شیراز 2 2 4
کاشان 3 2 5
کرمان 4 0 4
مشهد 4 1 5
جمع کل 38 11 49

 

سر فصل دروس کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت

نوع واحد تعداد  واحد
واحد های اختصاصی اجباری 20
واحدهای اختصاصی اختیاری 6
واحد های پایان نامه 6
جمع 32

علاوه بر واحدهای درسی فوق دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها، تمامی یا تعدادی از دروس جبرانی را بگذراند.

دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت

 

نام درس تعداد  واحد نام درس تعداد واحد
آمار حیاتی پیشرفته 2 روش تحقیق در علوم بهداشتی 2
سیستم های طبقه بندی و نام گذاری اطلاعات در نظام سلامت 3 مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی 3
مدیریت سیستم های اطلاعات بهداشتی درمانی 2 ارزیابی سیستم های بهداشتی درمانی 2
کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت 2 فناوری ارتباطات بهداشتی 2
سمینار تحقیق 2 پایان نامه 6
جمع 26

 

دروس اختصاصی اختیاری  کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 2 استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده ها 2
تئوری های مدیریت 2 زبان انگلیسی پیشرفته 2
اقتصاد بهداشت 2 انفورماتیک پزشکی 2

دانشجو می بایست 6 واحد از دروس جدول فوق را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر، با موافقت استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

درصد دروس رتبه های برتر فناوری اطلاعات سلامت در آزمون کارشناسی ارشد 98

درصد دروس رتبه 1 آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت در سال 98
نام درس درصد
فناوری اطلاعات سلامت 25.55
بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی 46.66
سیستم های طبقه بندی اطلاعات سلامت 0
مدیریت اطلاعات سلامت 48.89
کامپیوتر و ساختمان داده 71.66
زبان عمومی 67.5
درصد دروس رتبه 2 آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت در سال 98
نام درس درصد
فناوری اطلاعات سلامت 33.33
بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی 26.66
سیستم های طبقه بندی اطلاعات سلامت 40
مدیریت اطلاعات سلامت 40
کامپیوتر و ساختمان داده 76.66
زبان عمومی 35
درصد دروس رتبه 3 آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت در سال 98
نام درس درصد
فناوری اطلاعات سلامت 43.33
بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی 8.33
سیستم های طبقه بندی اطلاعات سلامت 33.33
مدیریت اطلاعات سلامت 42.22
کامپیوتر و ساختمان داده 51.66
زبان عمومی 66.67
درصد دروس رتبه 4 آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت در سال 98
نام درس درصد
فناوری اطلاعات سلامت 25.5
بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی 43.33
سیستم های طبقه بندی اطلاعات سلامت 46.67
مدیریت اطلاعات سلامت 41.11
کامپیوتر و ساختمان داده 18.33
زبان عمومی 61.66

 

درصد دروس رتبه 6 آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت در سال 98
نام درس درصد
فناوری اطلاعات سلامت 32
بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی 23
سیستم های طبقه بندی اطلاعات سلامت 53
مدیریت اطلاعات سلامت 36
کامپیوتر و ساختمان داده 53
زبان عمومی 44

 

درصد دروس رتبه 9 آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت در سال 98
نام درس درصد
فناوری اطلاعات سلامت 36.66
بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی 40
سیستم های طبقه بندی اطلاعات سلامت 63.33
مدیریت اطلاعات سلامت 35.55
کامپیوتر و ساختمان داده 0
زبان عمومی 35
درصد دروس رتبه 10 آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت در سال 98
نام درس درصد
فناوری اطلاعات سلامت 32
بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی 13
سیستم های طبقه بندی اطلاعات سلامت 55
مدیریت اطلاعات سلامت 42
کامپیوتر و ساختمان داده 11
زبان عمومی 46
نوع واحد تعداد  واحد
واحد های اختصاصی اجباری 20
واحدهای اختصاصی اختیاری 6
واحد های پایان نامه 6
جمع 32

علاوه بر واحدهای درسی فوق دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها، تمامی یا تعدادی از دروس جبرانی را بگذراند.

دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت

نام درس تعداد  واحد نام درس تعداد واحد
آمار حیاتی پیشرفته 2 روش تحقیق در علوم بهداشتی 2
سیستم های طبقه بندی و نام گذاری اطلاعات در نظام سلامت 3 مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی 3
مدیریت سیستم های اطلاعات بهداشتی درمانی 2 ارزیابی سیستم های بهداشتی درمانی 2
کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت 2 فناوری ارتباطات بهداشتی 2
آسمینار تحقیق 2 پایان نامه 2
جمع 26

 

دروس اختصاصی اختیاری  کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 2 استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده ها 2
تئوری های مدیریت 2 زبان انگلیسی پیشرفته 2
اقتصاد بهداشت 2 انفورماتیک پزشکی 2

دانشجو می بایست 6 واحد از دروس جدول فوق را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر، با موافقت استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

درصد دروس رتبه های برتر فناوری اطلاعات سلامت در آزمون کارشناسی ارشد 98

درصد دروس رتبه 1 آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت در سال 98
نام درس درصد
فناوری اطلاعات سلامت 25.55
بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی 46.66
سیستم های طبقه بندی اطلاعات سلامت 0
مدیریت اطلاعات سلامت 48.89
کامپیوتر و ساختمان داده 71.66
زبان عمومی 67.5
درصد دروس رتبه 2 آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت در سال 98
نام درس درصد
فناوری اطلاعات سلامت 33.33
بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی 26.66
سیستم های طبقه بندی اطلاعات سلامت 40
مدیریت اطلاعات سلامت 40
کامپیوتر و ساختمان داده 76.66
زبان عمومی 35
درصد دروس رتبه 3 آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت در سال 98
نام درس درصد
فناوری اطلاعات سلامت 43.33
بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی 8.33
سیستم های طبقه بندی اطلاعات سلامت 33.33
مدیریت اطلاعات سلامت 42.22
کامپیوتر و ساختمان داده 51.66
زبان عمومی 66.67
درصد دروس رتبه 4 آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت در سال 98
نام درس درصد
فناوری اطلاعات سلامت 25.5
بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی 43.33
سیستم های طبقه بندی اطلاعات سلامت 46.67
مدیریت اطلاعات سلامت 41.11
کامپیوتر و ساختمان داده 18.33
زبان عمومی 61.66
درصد دروس رتبه 6 آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت در سال 98
نام درس درصد
فناوری اطلاعات سلامت 32
بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی 23
سیستم های طبقه بندی اطلاعات سلامت 53
مدیریت اطلاعات سلامت 36
کامپیوتر و ساختمان داده 53
زبان عمومی 44
درصد دروس رتبه 9 آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت در سال 98
نام درس درصد
فناوری اطلاعات سلامت 36.66
بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی 40
سیستم های طبقه بندی اطلاعات سلامت 63.33
مدیریت اطلاعات سلامت 35.55
کامپیوتر و ساختمان داده 0
زبان عمومی 35
درصد دروس رتبه 10 آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت در سال 98
نام درس درصد
فناوری اطلاعات سلامت 32
بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی 13
سیستم های طبقه بندی اطلاعات سلامت 55
مدیریت اطلاعات سلامت 42
کامپیوتر و ساختمان داده 11
زبان عمومی 46

 

منابع درسی پیشنهادی رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد رشته های فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی

زبان عمومی

 • هندبوک جامع لغات و اصطلاحات زبان کارشناسی ارشد علوم پزشکی – رضا مهاجرنیا
 • درسنامه جامع زبان کارشناسی ارشد علوم پزشکی، امیر لزگی، نشر جامعه نگر

 

اصول برنامه‌نویسی و ساختمان داده‌ها

 • درس و کنکور سریع ساختمان داده ها – حمیدرضا مقسمی
 • پکیج مالتی مدیای آموزش ساختمان داده ها – بهزاد کیانی ، سهیل هشترخانی
 • برنامه نویسی به زبانC- عین الله جعفرنژاد قمی
 • کتاب ساختمان داده ها درC++، عین الله جعفرنژاد قمی
 • برنامه نویسی کامپیوتر به زبان C++ و C برای کنکور کاردانی به کارشناسی – محمد عادلی نیا

ریاضی و آمار حیاتی  (داوطلبین انفورماتیک پزشکی)

 • مرور جامع آمار زیستیDRS – دکتر محمود یوسفی، علیرضا محبوب اهری
 • درس‌نامه جامع ریاضیات کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی- بهزاد کیانی،منیژه علی‌محمدی
 • ریاضیات عمومی ویژه رشته مدیریت اقتصاد و حسابداری – حسین نامی

بیماری‌شناسی و اصطلاحات پزشکی

 • راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی (مدیکال ترمینولوژی) – نویسنده: باربارا جانسون کوهن، مترجمان: علی راستگار فرج زاده، فاطمه رمضان شمس (داوطلبین انفورماتیک پزشکی)
 • کلیات پزشکی 1 و 2 –  منیر نوبهار، عباسعلی وفایی (داوطلبین فناوری اطلاعات سلامت)
 • درسنامه جامع مدارک پزشکی۱-  خلیل کیمیافر، امیرعباس عزیزی، علیرضا حاجی‌زاده
 • فرهنگ اصطلاحات پزشکی –  حمید مقدسی

انفورماتیک سلامت (داوطلبین انفورماتیک پزشکی)

 • پکیج مالتی مدیای انفورماتیک پزشکی – بهزاد کیانی ، سهیل هشترخانی
 • انفورماتیک زیست پزشکی (جلد اول و دوم) – نویسندگان: شورتلیف، ادوارد هانس، مترجم: مصطفی لنگری زاده

فناوری اطلاعات سلامت و مدیریت اطلاعات سلامت

 • سیستم های اطلاعات مدیریت (مفاهیم، ساختار، توسعه و ارزیابی) – فرحناز صدوقی، لیلا شاهمرادی، عباس شیخ طاهری، زهرا میدانی
 • مدیریت سیستم های اطلاعات مراقبت بهداشتی – نویسنده : وگر – مترجمان: زهرا مستانه، جهانپور علیپور، محمدحسین حیوی حقیقی
 • سیستم های اطلاعات مراقبت سلامت (رویکردی عملی برای مدیران مراقبت سلامت) – نویسندگان: کارن واگر، فرانسیس ویکهام لی، جان گلاسر – مترجمان: عباس شیخ طاهری، طاهره ناصری، محمدصادق احمدی
 • فناوری اطلاعات سلامت – فرحناز صدوقی، مهناز صمدبیک و همکاران
 • کیفیت داده ها در سیستم های اطلاعات مراقبت سلامت – جهان پورعلی پور، مریم احمدی (داوطلبین فناوری اطلاعات سلامت)
 • سامانه های دسته بندی اطلاعات پزشکی – رضا صفدری، عاطفه جمالپور (داوطلبین فناوری اطلاعات سلامت)
 • راهنمای جامع کدگذاری بیماری‌ها بر اساسICD-10- مریم احمدی، لیلا شاهمرادی، زهرا میدانی ‌(داوطلبین فناوری اطلاعات سلامت)
 • کتاب آشنایی باICD-10 با رویکردی به روش‌های کدگذاری – یوسف مهدی‌پور (داوطلبین فناوری اطلاعات سلامت)
 • مدیریت فناوری اطلاعات سلامت – ماشالله ترابی، رضا صفدری، لیلا شاهمرادی ‌(داوطلبین فناوری اطلاعات سلامت)
 • داده پردازی بهداشتی – حمید مقدسی
 • درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت – هاله فرساد حبیبی، فاطمه مقبلی، مجید جنگی، سید هادی قاسمی ‌(داوطلبین فناوری اطلاعات سلامت)
 • مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی – رضا صفدری، مرجان قاضی سعیدی (داوطلبین فناوری اطلاعات سلامت)
 • م‍دی‍ری‍ت‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ا ‎SQL Server- ام‍ی‍ر اح‍م‍دی‌، زک‍ی‍ه‌ پ‍ی‍ری ‌(داوطلبین فناوری اطلاعات سلامت)

موفق باشید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!