نام و کد درسآناتومی
تعداد واحد1 واحد نظری
تعداد جلسات9 جلسه
مدت هر جلسه 90 دقیقه
پیش نیازندارد
فراگیراندانشجویان کارشناسی پیوسته تغذیه

مشخصات استاد درس

مشخصات استاد درس : دکتر محمد رضا نیکروش استاد دانشکده پزشکی مشهد
ساعات حضور : –
آدرس پست الکترونیکی : nikraveshmr@mums.ac.ir

هدف کلی

با گذراندن این واحد دانشجو خواهد توانست اندام های مختلف بدن را بشناسد و با مختصات کلی آناتومی بدن انسان آشنا شود.

شرح درس:
آشنایی با آناتومی بدن انسان بر اساس شناخت استخوانبندی و عضلات و دستگاههای بدن و عملکرد آنها

فعالیت استاد:
تدریس نظری منطبق با سرفصل درس و استفاده از وسایل و ابزار کمک آموزشی با مشارکت دانشجویی

قوانین کلاس :
انضباط و رعایت موازین اخلاقی و حضور و غیاب

وظایف و فعالیت‏های دانشجویان:
حضور به موقع، رعایت نظم

شیوه ارزشیابی( با تعیین میزان نمره هر آیتم):
پرسش و پاسخ و امتحان پایان ترم

امکانات آموزشی :
کامپیوتر، دیتا پرژکتور، وایت بورد، ماژیک وایت بورد

روش آموزش:
بیان مباحث مختلف بصورت سمعی و بصری با استفاده از ابزارهای کمک آموزشی

منابع:
کتاب آناتومی به زبان ساده تالیف: دکتر محمدرضا نیکروش و اطلس آناتومی

جلسه اول: تعریف آناتومی، حرکات، پلانها، جهات و محورهای بدن برای آشنایی کلی اولیه دانشجویان

دانشجو باید حرکات و جهات و محورها و مقاطع بدن را آموخته باشد

جلسه دوم: آشنایی با استخوانبندی و مفاصل و انواع آن

دانشجو باید قادر باشد  نام و مختصات آناتومیک استخوانها و مفاصل را بداند

جلسه سوم: آناتومی سیستم عضلات اسکلتی از حیث موقعیت و عملکرد

دانشجو باید به مشخصات کلیه عضلات اسکلتی و عملکرد آنها واقف باشد

جلسه چهارم: آناتومی دستگاه قلب و عروق

دانشجو باید با ساختمان قلب و عروق سیستمیک آشنا شده باشد

جلسه پنجم: آناتومی دستگاه تنفس

دانشجو باید مجاری تنفسی و ساختمان ریه ها را شناخته باشد

جلسه ششم: آناتومی دستگاه گوارش و غدد ضمیمه

دانشجو باید با با بخش های مختلف دستگاه گوارش و غدد مرتبط با آن آشنا شده باشد

جلسه هفتم: آناتومی دستگاه ادراری - تناسلی

دانشجو باید کلیه ها و مجاری ادراری و دستگاه تناسلی را با الگوی کلی بشناسد

جلسه هشتم: آناتومی سیستم عصبی مرکزی و محیطی

دانشجو  باید  سیستم عصبی مرکزی و  محیطی و اعصاب خودکار را شناخته باشد

طرح دروسعلوم تغذیه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!