روش تحقیق
منابع مطالعاتی ارشد تغذیه
رشته های: *علوم تغذیه * علوم بهداشتی در تغذیه *علوم تغذیه در بحران غیرمترقبه
دروس مربوطه مولفین و مترجمین نام مراجع معرفی شده
تغذیه اساسی و کاربردی
  1. Shils olson, shike and Ross 10 th 2014 modern nutrition in Health and Disease
  2. Krasuse’s Food and Nutrition care process .L. Kathleen mahan Sylvia Escott stump, Junicel-Raymond 14 th – 2017
  3.  مباحث مربوط به تغذیه پایه و اساسی (پروتئین، چربی، کربوهیدرات، ویتامین و املاح معدنی) علاوه بر دو منبع فوق از کتاب کراوس 2012 نیز خواهد آمد.
بیوشیمی عمومی Lehninger
Devlin
Principles of Biochemistry
Text book of Biochemistry
فیزیولوژی گایتون فیزیولوژی پزشکی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!