پروژه های گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان – سال تحصیلی 99-98
ردیف استاد راهنما ارائه دهنده موضوع
دکتر محمدرضا مظاهری عاطفه خشک انگین بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی از طریق اپلیکیشن بر میزان بهبود حملات تشنج کودکان مبتلا به صرع
دکتر محمدرضا مظاهری فاطمه واسعی فرد بررسی تاثیر آموزش از طریق اپلیکیشن تلفن همراه بر میزان دانش آناتومی قلب در دانشجویان پیراپزشکی دوران پاندمی کووید 19
3 دکتر مصطفی جهانگیر امیرحسین صفائی نژاد طراحی و ارزیابی کاربردپذیری اپلیکیشن تلفن همراه برای ترویج سبک زندگی سالم
دکتر مسعود ستوده فر محمد قدردان عنبرانی ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان علوم پزشکی وارستگان از آموزش غیر حضوری در دوران کرونا
دکتر محمدرضا مظاهری نگین رزمی پیش بینی احتمال اختلالات کروموزومی جنین با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی در آزمایشات غربالگری 3ماهه اول بارداری
دکتر غلامرضا مرادی شادی قلی زاده

ریحانه رستمی

ارزیابی عملکرد سامانه سیب مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان های بجنورد و نیشابور از دیدگاه کاربران در سال 1399
دکتر مسعود ستوده فر زهره عباس زاده بررسی تاثیر آموزش از طریق اپلیکیشن بارداری بر روی آگاهی و نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا
دکتر مسعود ستوده فر زهرا دبیر شناسایی معیارهای انتخاب متخصص زنان و زایمان در شهر مشهد
دکتر محمدرضا مظاهری سیده زینب طالبی زاده بررسی عوامل موثر بر زایمان زودرس از دیدگاه پزشکان و ماماهای شهر مشهد سال 1398
دکتر مسعود ستوده فر معین یعقوبی بررسی رضایت مندی دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی وارستگان از برگزاری کارآموزی مجازی
پروژه های گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان – سال تحصیلی 98-97
ردیف استاد راهنما ارائه دهنده موضوع
1 دکتر مصطفی جهانگیر امیر احمدی مقایسه عملکرد سه الگوریتم داده کاوی در تشخیص عارضه های بیماری دیابت
2 دکتر محمدرضا مظاهری هدیه بهاری ثانی بررسی کاربردپذیری سیستم اطلاعات بیمارستانی، بیمارستان امام رضا (ع) مشهد با استفاده از روش بیان افکار از دیدگاه دانشجویان پرستاری
3 دکتر مصطفی جهانگیر امیر محمد قوانلو طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن سلامت همراه در خودمراقبتی بیماران جراحی شده بیمارستان اکبر مشهد سال 1398
4 دکتر محمدرضا مظاهری
مشاور : دکتر زهرا مظلوم خراسانی
نجمه هادیان بررسی آمادگی بیماران دیابتی برای استفاده فناوری اطلاعات
5 دکتر مصطفی جهانگیر محمد مهدی حافظ نیا بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم نوبت دهی آنلاین پزشکان از دیدگاه بیماران
6 دکتر محمدرضا مظاهری عاطفه محمدی بررسی دیدگاه بیماران از سیستم نوبت دهی سنتی پزشکان متخصص چشم
7 دکتر محمدرضا مظاهری فاطمه مرادی بررسی امکان سنجی و پذیرش نرم افزارهای بارداری از دیدگاه زنان باردار
8 دکتر محمدرضا مظاهری سیده فاطمه موسوی بایگی بررسی تاثیر آموزش مدیریت وزن بر میزان آگاهی دانشجویان علوم پزشکی وارستگان
9 دکتر محمدرضا مظاهری شمیم نشیبی بررسی کاربردپذیری سیستم اطلاعات بیمارستانی بیمارستان امام رضا (ع) با روش بیان افکاراز دیدگاه دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت
10 دکتر محمدرضا مظاهری مرضیه راعی بررسی تاثیر مشاوره از راه دور بر روی رضایت زنان باردار مشهد سال 1398
11 دکتر مصطفی جهانگیر
مشاور : دکتر محمدرضا مظاهری
فهیمه رضایی بررسی عوامل موثر بر وزن کم نوزادان هنگام تولد در شهر مشهد با استفاده از داده کاوی در بازه زمانی سال های 1396 تا 1397
12 دکتر محمدرضا مظاهری محدثه صفایی بررسی مشکلات ارتباطی زنان باردار با پزشک متخصص و پیشنهاد راه حل به کمک مداخلات فناوری اطلاعات در مشهد سال 1397
13 دکتر غلامرضا مرادی
مشاور : دکتر مصطفی جهانگیر
پرستو سهیلی راد اثربخشی برنامه آموزشی و سرگرمی مبتنی بر نظریه گاردنر بر عملکرد های هوش چندگانه کودکان
14 خانم فاطمه عارفی محدثه وزیری ارزیابی سامانه ثبت سرطان Cancer Health از دیدگاه کاربران در استان خراسان در سال 97
15 دکتر غلامرضا مرادی
مشاور: دکتر مصطفی جهانگیر
محمد یعقوبی ارزیابی دیدگاه دانشجویان رشته فناوری اطلاعات سلامت نسبت به وضعیت تحصیلی موجود در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان -1398

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!