نام درسسمینار
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات12 جلسه
پیش نیازندارد
استاد درسزهره حسینی
پست الکترونیک استادHosseiniz@varastegan.ac.ir

اهداف درس

  • آشنایی دانشجویان با چگونگی ارائه شفاهی سخنرانی های علمی
  • آشنایی دانشجویان با چگونگی جستجو در پایگاه های علمی
  • آشنایی دانشجویان با چگونگی مرور و جمع بندی پژوهش های علمی در زمینه تغذیه

اهمیت و ضرورت درس

آشنایی دانشجویان با نحوه مطالعه،مرور جمع بندی پژوهش های معاصر در زمینه غذا و تغذیه و تقویت مهارت های ارائه نوشتاری و شفاهی مطالب علمی

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: بررسی پروتکل سمینار و گروه بندی ارائه سمینار

دانشجویان می توانند چگونگی تدوین و خلاصه کردن مقالات مرتبط با موضوع مورد نظر را تشریح نماییند و دانشجویان هر استاد مشاور تعیین می گردند.

جلسه دوم: مهلت برای جمع بندی مطالب سمینار

جلسه سوم: ارائه سخنرانی

ارائه سمینار دانشجویی توسط 3 نفر از دانشجویان

جلسه چهارم: ارائه سخنرانی

ارائه سمینار دانشجویی توسط 3 نفر از دانشجویان

جلسه پنجم: ارائه سخنرانی

ارائه سمینار دانشجویی توسط 3 نفر از دانشجویان

جلسه ششم: ارائه سخنرانی

ارائه سمینار دانشجویی توسط 3 نفر از دانشجویان

جلسه هفتم: ارائه سخنرانی

ارائه سمینار دانشجویی توسط 3 نفر از دانشجویان

جلسه هشتم: ارائه سخنرانی

ارائه سمینار دانشجویی توسط 3 نفر از دانشجویان

جلسه نهم: ارائه سخنرانی

ارائه سمینار دانشجویی توسط 3 نفر از دانشجویان

جلسه دهم: ارائه سخنرانی

ارائه سمینار دانشجویی توسط 3 نفر از دانشجویان

جلسه یازدهم: ارائه سخنرانی

ارائه سمینار دانشجویی توسط 3 نفر از دانشجویان

جلسه دوازدهم: ارائه سخنرانی

ارائه سمینار دانشجویی توسط 3 نفر از دانشجویان

منابع

1. روحانی رانکوهی، م.ت شیوه ارائه مطالب علمی فنی، انتشارات جلوه، تهران. –
2. عزیزی،ف. روش های یادگیری و تحقیق در علوم پزشکی، نشر جوان، تهران.
3. مقالات مجلات علمی معتبر
4. پایگاه های اطلاعاتی معتبر و علمی در اینترنت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!